Sveriges asyllagstiftning fortfarande på EU:s miniminivå

Presidiet för Sveriges kristna råd skriver idag, onsdag 29 nov, på debattplats i Svenska dagbladet om svensk migrationspolitik och kommenterar måndagens regeringsuppgörelse. Kyrkoledarna återupprepar Juluppropets tre krav till regeringen för en human migrationspolitik.

Måndagens uppgörelse mellan regeringspartierna att ge fler unga ensamkommande möjlighet att få stanna i Sverige är bra. Men fortfarande ligger Sveriges asyllagstiftning på EU:s miniminivå.

https://www.svd.se/uppgorelsen-racker-inte–vi-ar-oroade-over-asylpolitiken
https://www.skr.org/aktuellt/

Regeringen föreslår att ensamkommande ska få stanna
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-foreslar-att-ensamkommande-ska-fa-stanna

Skriv till politiker

Här under finns ett förslag till ett brev som kan användas för att t ex uppmärksamma om din/er syn på beslutet och frågan.

2017 börjar gå mot sitt slut och snart är valåret 2018 här. Sommaren 2018 är också tillfället då den så kallade begränsningslagen, den tillfälliga lag på asyl- och migrationsområdet som infördes sommaren 2016, ska utvärderas. Ett viktigt år när det gäller migrationspolitiken alltså.

När ”begränsningslagen” infördes innebar det förändringar vad gäller formen för uppehållstillstånd – nu är tidsbegränsade uppehållstillstånd istället för permanenta det vanliga, vare sig en asylsökande får flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande – men det innebar också att möjligheterna till familjeåterförening försvårades mycket och i många fall helt togs bort. Det var bland annat mot dessa försämringar det så kallade Juluppropet riktade sig, som genomfördes inom SKR:s ram under vintern 2016-17.

En annan angelägen fråga gäller de många ensamkommande unga, som anlände till Sverige framför allt under hösten 2015. Många med anknytning till Afghanistan, andra från exempelvis Eritrea eller Somalia. Med det här brevet följer som bilaga en sammanställning av vad kyrkorna uttalat när det gäller de ensamkommande unga, framför allt med fokus på dem som hotas av utvisning till Afghanistan.

I sammanställningen finns:
– det uttalande som Equmeniakyrkan antog vid sin kyrkokonferens i maj,
– ett uttalande från Svenska Alliansmissionens årskonferens i juni,
– en debattartikel från Sveriges kristna råd, som skrevs i juni tillsammans med Flyktinggruppernas riksråd, rörelsen #Vistårinteut och Sveriges ensamkommandes förening,
– ett öppet brev som Svenska kyrkan skrev tillsammans med Rädda Barnen vid samma tid,
– en vädjan från en grupp pingstpastorer i augusti om ett stopp för utvisningar av unga ensamkommande till Afghanistan, och
– ett ytterligare brev från Svenska kyrkan och Rädda Barnen, skrivet i slutet av oktober.

Gentemot regering och riksdag driver kyrkornas nationella nivåer ett påverkans- och lobbyarbete, ofta tillsammans under Sveriges kristna råds flagg. Men lokalt engagerade politiker i olika partier är också en viktig grupp att bearbeta, så att dessa i sin tur kan ta med och informera sina partiorganisationer ända upp på riksnivå om lokala initiativ och opinionsyttringar. Med den bifogade sammanställningen som verktyg, hoppas vi från Sveriges kristna råd att ni i lokala församlingar – och mycket gärna i ekumenisk samverkan, många församlingar tillsammans – ska kunna trycka på och påverka era lokala politiker under det kommande valåret.Samlade uttalanden angående utvisningar till Afghanistan från kyrkor i Sverige och från Sveriges kristna råd under 2017 – nu behövs också lokalt påverkansarbete gentemot lokala politiker!

Gentemot regering och riksdag driver kyrkornas nationella nivåer ett påverkans- och lobbyarbete, ofta tillsammans under Sveriges kristna råds flagg. Just nu möter vi partipolitiska talespersoner från de olika partierna för att lyfta fram JUL-uppropets krav! Men lokalt engagerade politiker i olika partier är också en viktig grupp att bearbeta, så att dessa i sin tur kan ta med och informera sina partiorganisationer ända upp på riksnivå om lokala initiativ och opinionsyttringar.

Med den bifogade sammanställningen, med kyrkornas uttalanden , som verktyg, hoppas vi från Sveriges kristna råd att ni i lokala församlingar – och mycket gärna i ekumenisk samverkan, många församlingar tillsammans – ska kunna trycka på och påverka era lokala politiker under det kommande valåret.

Samlade uttalanden angående utvisningar till Afghanistan från kyrkor i Sverige och från Sveriges kristna råd under 2017.

Kontaktperson

Inga Johansson

Inga Johansson

Samordnare för kyrka-samhälle

08-580 031 81

inga.johansson@equmeniakyrkan.se