Temadag om återplantering i Jönköping

Återplantering innebär förenklat att en befintlig församling med lokal och etablering i närområdet börjar om på nytt med ny ledning och inriktning.

Observera

Denna text publicerades första gången den 15 februari, 2017. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

SVF, Jönköping
För församlingar i regionerna Väst, Öst och Syd

Under kyrkokonferensen 2016 beslöts att även återplantering ska vara en del av det riktningsmål som står under området församlingsgrundande.

Equmeniakyrkan har de senaste åren utrett frågan om återplantering och även initierat några pilotprojekt. Vi har fortfarande mycket att lära men vill ändå inbjuda till en dag för alla intresserade (”vanliga” medlemmar och anställda).

Återplantering innebär (mycket förenklat) att en befintlig församling med lokal och etablering i närområdet börjar om på nytt med ny ledning och inriktning. Först görs en förstudie för att fastställa förutsättningar och möjligheter. Därefter fattas beslut om återplantering och bidrag till projekttjänst.

Peringe Pihlström som gjort utredningen kommer att presentera konceptet. Det blir också tid för delande och ömsesidigt lärande. Värd för dagen är Per Westblom.

Plats och tid: SVF, Jönköping torsdag 23 mars 2017 kl 10:30-16:30

Kostnad: 150 kr (för lunch och kaffe)

Anmäl dig här senast 17 mars

Med vänliga hälsningar

Per Westblom
chef nationella enheten