Nya regionala kyrkoledare

Kyrkostyrelsen har nominerat två nya regionala kyrkoledare. I Region Väst föreslås Elin Alm och i Region Nord är det André Jakobsson som är nominerad. Det är kyrkokonferensen som väljer och avskiljer våra nya regionala kyrkoledare i maj. Processen började redan i maj förra året när församlingarna inbjöds att nominera kandidater.

toppbild - nya regionala kyrkoledare andre jakobsson elin alm

Kyrkostyrelsen har nominerat två nya regionala kyrkoledare. I Region Väst föreslås Elin Alm och i Region Nord är det André Jakobsson som är nominerad. Det är kyrkokonferensen som väljer och avskiljer våra nya regionala kyrkoledare i maj.

Processen började redan i maj förra året när församlingarna inbjöds att nominera kandidater. I Region Väst nominerades 10 olika personer av 13 församlingar och i Region Nord var det sju församlingar som nominerade sammanlagt 10 personer. Efter att en rekryteringskommitté ledd av kyrkoledare Lasse Svensson och representanter för regionerna sagt sitt har kyrkostyrelsen nu beslutat att nominera dessa två.

Elin Alm – Region Väst

Faktaruta - Elin Alm, 36 år, bor i Göteborg, Gift med Fredrik, två barnElin Alm är uppvuxen i Skåre utanför Karlstad. Hon tillhörde Skårekyrkan där hon var med i de flesta SMU-aktiviteter, både som deltagare och ledare. I äldre tonåren började hon även engagera sig på riksnivå inom SMU. Hon satt några år i SMU-styrelsen och i olika utskott. Efter att ha arbetat i Vännäs som ”ettåring”, flyttade hon till Stockholm och gick ett år på Betel Folkhögskola, bibel/drama-linjen. 2006 började hon studera på THS som antagen pastorskandidat. Efter ordinationen 2010 flyttade hon till Göteborg och arbetade som pastor med inriktning gudstjänstförnyelse och unga vuxna i Betlehemskyrkan. Efter 6 år började hon arbeta i Saronkyrkan, Göteborg. Där har hon under det senaste året varit tillförordnad församlingsföreståndare.

Elin säger att det finns mycket som hon ser fram emot med detta otroligt spännande, utvecklande och roliga arbete. Hon vill verka för ett fortsatt gott ekumeniskt arbete i regionen. Två områden som hon tycker är viktiga att lyfta är:

– På vilket sätt vi är kyrka idag utifrån vår tids stora frågor och utmaningar. Som till exempel främlingsfientlighet, ensamhet, psykisk ohälsa.

– Pastorer som slutar är en annan utmaning för kyrkan som hon under de senare åren funderat på – och försökt förstå – vad som gör att alldeles för många pastorer väljer att avsluta sin församlingstjänst. Vad behöver vi förstå och vad kan vi göra för att inte förlora goda medarbetare?

André Jakobsson – Region Nord

Faktaruta - André Jakobsson, 47 år, bor i Sävar, gift med Anna, fem barnAndré Jakobsson bor i Sävar norr om Umeå sedan år 2000. Han är uppvuxen i Umeå och läste gymnasiet i Skellefteå. Han har bott i Stockholm i två omgångar där han bland annat var ungdomspastor i Botkyrka. Andrés kyrkliga hemvist var från barndomen Pingstkyrkan i Umeå där han också arbetade som ungdomsledare under fem år. Han har läst teologi vid Umeå universitet.

Sedan flyttade han till Sävar och blev pastor i pingstkyrkan där. Han har alltid varit ekumeniskt engagerad och arbetet i Sävar har varit väldigt präglat av det. 2009 bildades Sävaråkyrkan som en ny församling ansluten till både Equmeniakyrkan och Pingst. 2013 ordinerades André som pastor inom Equmeniakyrkan.

Hans arbete i Sävar har framförallt präglats av tre saker. Ekumenik, samhällsengagemang och ett brinnande musikintresse. Förutom allt musicerande i församlingen spelar han regelbundet med Samuel Ljungblahd, bland andra. Han tycker att musiken är en fantastisk väg till gemenskap och engagemang och han säger att Sävaråkyrkan har fler körsångare än församlingsmedlemmar.

När André tänker på rollen som regional kyrkoledare skulle han vilja bidra med precis det som följt honom; ekumenik, samhällsengagemang och kanske också musik. Han säger att förutsättningarna för kyrkan i vårt samhälle är väldigt olika beroende på var i Sverige vi finns. Och han älskar formuleringen i vår teologiska grund: ”Equmeniakyrkan är i tiden ett provisorium i väntan på Kristi kyrkas synliga enhet.”