Till alla församlingar i Region Öst

Equmeniakyrkan logotyp

Peter Bernhardsson har meddelat att han kommer avsluta sin tjänst som regional kyrkoledare i Region Öst. Han slutar i augusti 2020 för att arbeta som församlingspastor.

Vi är djupt tacksamma till Peter för hans tjänst under många år och kommer sakna honom i denna roll. Vi önskar honom Guds rika välsignelse i hans kommande tjänst.

Kyrkostyrelsen avser att utse en tillförordnad regional kyrkoledare snarast, som tar över då Peter lämnar i augusti. En ordinarie regional kyrkoledare kommer sedan väljas på Kyrkokonferensen i augusti 2021.

Lasse Svensson
Kyrkoledare