Tillfällig begränsning av uppehållstillstånd

Idag den 21 juni, fattade riksdagen beslut om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Idag den 21 juni, fattade riksdagen beslut om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Den nya lagen, som träder i kraft den 20 juli, innebär att den som är i behov av skydd får ett tillfälligt uppehållstillstånd. Den kommer även att innebära krav på försörjning och bostad för fler personer än tidigare.

Läs mer