Tillsammans och på plats

Publicerat 

Equmeniakyrkans nya missionsutbildning Missio Coniuncta – MiC har just börjat i Ecuador med 6 deltagare.

Rachel från Indien, Marcelin från Kongo Brazzaville, Elcy från Colombia och René, Julio och Esther från Ecuador läser under dagens första lektion Gamla Testamentet med missionsfokus. Under den andra Missions- och Kyrkohistoria. Dessutom kommer de att göra fältstudier i landet Ecuador omkring den socioekonomiska och religiösa verkligheten och läsa en kurs om kontextuell mission. Förutom detta läser studenterna den första terminen engelska och spanska i enlighet med tidigare kunskaper. Den kommande terminen blir i Europa och då kommer franska att läggas till för dem alla.

forsta-lektionenBildtext: Första lektionen. Två deltagare hade ännu inte kommit. från vänster Julio Garcia, Ecuador; René Pillajo, Ecuador; Elcy Zapata, Colombia; Rachel Swamy, Indien.

Efter flera års visionsarbete och planering har denna nya och unika utbildning ”MiC” äntligen sjösatts som ett pilotprojekt. Entusiasmen hos eleverna är stor och förväntningarna på att få komma in i missionstjänst. Efter detta test-år kommer en utvärdering att göras för att kunna gå vidare.
MiC är den naturliga fortsättningen på Apg29, där flera hundra ungdomar under åren tränats i lärjungaskap, mission och ledarskap under tremånadersperioder. Fullt utbyggt är tanken att MiC ska sträcka sig över tre år och innehålla både studier på folkhögskole- och högskolenivå liksom praktisk träning. Under Sverigeperioden våren 2017 ansvarar Karlskoga Folkhögskola för utbildningen.
Nu är MiC igång. Förutom den elevgrupp som lever kommunitetsliv och läser missionsvetenskap i Ecuador finns en styrgrupp med deltagare från Förbundskyrkan i Ecuador och Equmeniakyrkan i Sverige, och dessutom finns en arbetsgrupp som efter flera års förberedelser fortsätter att jobba praktiskt med all logistik som krävs omkring ett sådant här program.

Nu är MiC-eleverna TILLSAMMANS och PÅ PLATS. ”Missio Dei missio coniuncta est” – Guds mission är en gemensam mission!

Krister Gunnarsson

Uniting Church of Sweden
Missionary
International Relations
Church development