Tro och naturvetenskap i nytt projekt

Publicerat 
Cusanus _Ny_3005
Sara Blom är teolog och fysiker och föreläser inom projektet Cusanus

”Att reflektera teologiskt utifrån tro och vetande är att ställa sig i en biblisk tradition” sa teologen och fysikern Sara Blom, medarbetare i Region Nord på Equmeniakyrkans första samling inom projektet Cusanus, ett projekt med syfte att bredda kunskapen om relationen mellan naturvetenskap och religion.

Samlingen blev en dag fylld av samtal om hur vi undervisar och predikar kring dessa frågor.
– Vi behöver vara tydliga med vad vi tror – för att människor vill veta. Ofta lyckas vi relatera evangeliet till människors vardagsliv, men hur kopplar vi det till människors intellektuella liv? Det här behöver vi ha en plan för, sa Sara Blom.

Checklistor
Under dagen granskades konfirmandmaterial och åhörarna fick också konkreta checklistor, resurstips och materiallistor som hjälp för att bättre kunna utforska den fruktbara spänningen mellan kristen tro och naturvetenskap.
Samtalen handlade även om fallgropar. Genom gruppövningar testades hur kommande söndags texter kan användas för att predika utifrån temat naturvetenskap och kristen tro.
– Grunden i mötet mellan naturvetenskap och kristen tro handlar inte om att övertyga och förändra, utan om att förstå den andre. Då breddas samtalet och då växer vi.

Läs mer om vad projektet handlar om här:
www.cusanus.se

Cusanus _6_0022
Under första Cusanus-samlingen diskuterades bland annat hur temat kristen tro och naturvetenskap kan användas i söndagens predikan. Konfirmandmaterial granskades och åhörarna fick även checklistor för att lättare kunna utforska frågorna.

Cusanus _5_0017

Cusanus 7_0032Cusanus_diskussion_0016

Cusanus 3_0001