COP 26 – Tisdag

Talare från COP-26

Det är morgon den andra dagen på COP 26, FNs årliga klimatkonferens som denna gång hålls i Glasgow. Solen skiner idag över staden som annars fått mer regn än önskat den senaste veckan. 

Idag fortsätter talen av regeringschefer i den officiella delen av konferensen, men samtidigt pågår en mängd samlingar i den blå zonen som är för regeringsdelegationer och andra ackrediterade deltagare. Ännu fler samlingar finns i den gröna zonen som organisationer från civilsamhället, företag och andra ordnar. 

Enligt uppgift är vi långt över 25 000 som deltar och det märks bland annat genom att många arrangemang redan är ”utsålda”. På stan är det också full aktivitet av olika opinionsyttringar. Lägger man till ca 10 000 poliser som finns på gatorna och spärrar av områden så inser man att COP påverkar det mesta i Glasgow dessa veckor . 

Kyrkorna i Skottland har varit mycket aktiva i förberedelsearbetet och det finns varje dag samlingar i stadens kyrkor. Inte minst för stillhet och bön. Något vi alla kan delta i oavsett var vi befinner oss.

Vi behöver fortsätta be, och vi behöver fortsätta vår egen, våra församlingars och kyrkors omställning till ett hållbart samhälle som ett led i opinionsbildning och påverkan av beslutsfattare. Läget är akut, ja vi har som kyrka insett detta och deklarerat klimatnödläge. Bland oss här finns förhoppningar att ordentliga steg framåt skall tas, samtidigt som förväntningarna inte är så höga att så sker. Må ett Guds mirakel ske, som många av oss bad vid den gångna söndagens böndag för klimatkonferensen.

Varje dag börjar vi som finns inom den vidare ekumeniska familjen (Kyrkornas Världsråd, Kyrkor,  kristna biståndsorganisationer mm) med en genomgång av vad dagen innehåller. Det gäller både program som ordnas av dessa organisationer men också vilka prioriteringar som ska göras när det gäller påverkansarbete i relation till de officiella förhandlingarna. Dessa möten sker på zoom och det är lite paradoxalt att nu när många av oss är samlade här så blir det ändå digitala lösningar. Men vi är utspridda över staden och det är också de som deltar från sina hemländer. För mig, och kanske andra, som inte deltagit i något tidigare COP möte är det inte helt lätt att hänga med bland alla förkortningar och sammanhang som nämns. 

Det här var lite kort om ramarna för de av oss som har förmånen att delta här på plats. Jag återkommer med några glimtar från vad som händer under veckan. Framförallt utifrån kyrkans och den ekumeniska gemenskapens perspektiv. 

Lennart Renöfält 
Deltar i COP 26 på uppdrag av Equmeniakyrkan och ingår i Kyrkornas Världsråds klimatarbetsgrupp