Uppdraget och diakonens roll

I utredningen Diakonatet inom Equmeniakyrkan tittar Hans Andreasson på diakonin inom Equmeniakyrkan och dess bildarsamfund.

Observera

Denna text publicerades första gången den 9 oktober, 2017. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

I utredningen Diakonatet inom Equmeniakyrkan tittar Hans Andreasson på diakonin inom Equmeniakyrkan och dess bildarsamfund.

Det råder idag inga oklarheter kring det diakonala uppdragets betydelse för den kristna kyrkan. Inom Equmeniakyrkan talas om både praktisk och profetisk diakoni. Det är en del av den kristna församlingens varande. Däremot råder det oklarheter kring hur diakonatet ska förstås. Varför finns det skillnader mellan de uppgifter som pastorn får göra och det diakonen får göra?

Denna rapport är en del av ett uppdrag som tilldelades Teologiska kommittén i juni 2016. Under arbetets gång har ett flertal utredningar och arbetsgrupper tillkommit inom näraliggande områden, vilket breddat och tydliggjort studiens mål. Syftet med studien är att belysa diakonatets roll inom Equmeniakyrkan.

Diakonatet inom Equmeniakyrkan 20171004