Uppmaning till bön för klimatet

Mellan den 20/9 och 23/9 sker FN toppmötet Climate Action Summit i New York. Equmeniakyrkan vill uppmana till att be för toppmötet, för ledarna som möts där och alla andra som är involverade. Vi ber om vishet att fatta rätt beslut. Vi ber om mod att de ska våga vara ledare och ta de kliv som vi vet behövs. Vi ber också för alla de som världen över drabbas av klimatkatastrofen idag. De som tvingas lämna sina hem på grund av bränder, tyfoner och torka. De som förlorar allt i översvämningar och jordskred.

Mötet syftar till att staterna som har skrivit under Parisavtalet ska konkretisera sina planer för att minska utsläppen av växthusgaser med 45% inom tio år och vara helt neutrala år 2050. Det är ett mycket viktigt möte, för planeten och för kommande generationer. I samband med mötet planeras stora manifestationer i New York och världen över mellan 20/9 och 27/9.

Därför ber vi också för alla de som varje dag kämpar för klimatet, för världen och hela mänskligheten. Vi ber för manifestationerna som äger rum i New York och för alla de miljoner människor som samlas världen över på olika platser. Vi ber också för de som kämpar i det lilla, den som vågar fatta ett litet beslut i sin vardag att göra någonting. Vi ber att vi ska få visheten att se vad vi kan göra i vår närhet, ork att inte acceptera enkla svar och kärlek i mötet med den vi inte håller med.

Vi ber om mod att inte tappa hoppet om att en annan värld är möjlig. En värld där vår livsstil inte tär på skapelsen utan förvaltar den på ett hållbart sätt. Herre förbarma dig över oss.

—-

Equmeniakyrkan och Equmenia arbetar med klimatet varje dag, i församlingar, föreningar och som nationell kyrka.

Vi håller just nu på att starta satsningen Grön kyrka som är en plattform för de församlingar som vill ta några steg till i sitt arbete med klimat och hållbarhet. Läs mer på www.gronkyrka.se och anmäl ert intresse idag!

Just nu pågår även Skapelsetid som är ett ekumeniskt projekt där kyrkor och samfund över hela världen visar hur viktigt det är att lyfta vårt förhållande till skapelsen i gudstjänsten. Läs mer på Sveriges Kristna Råds hemsida www.skr.org/vart-arbete/hallbar-utveckling/skapelsetid.

Många av våra pastorer och diakonier är även involverade i nätverket #preachersforfuture som är ett nätverk för pastorer, präster, diakoner och evangelister som på olika sätt är involverade i klimatstrejken #FridaysForFuture.

Över hela Sverige är våra församlingar engagerade på olika sätt i klimatfrågan. Vissa deltar i klimatstrejken på fredagar, andra sätter upp solpaneler på sina byggnader, andra lyfter frågan om matförsörjning och betydelsen svensk matproduktion har för framtiden. Många ber för klimatet i gudstjänster och i andakter.

Susanne Rodmar
Kyrkostyrelsens ordförande

Lasse Svensson
Kyrkoledare