Uppmaning till bön för Myanmar/Burma

Vi vill nu uppmana till bön för Myanmar och dess folk. Tillsammans med Baptist World Alliance ber vi:

Ljus förbön

Det har gått över en månad sedan medlemmar av Myanmars militär genomförde en statskupp och utlyste ett års undantagstillstånd.

Landets valda ledare Aung San Suu Kyi och medlemmar av hennes parti är arresterade och anklagade för olika brott. Samtidigt har stora delar av Myanmars/Burmas befolkning visat att de inte acceptera maktövertagandet och åsidosättandet av den spirande demokratin och mänskliga rättigheter. Militären har inte visat några verkliga tecken på backa utan möter fredliga protester med våld och samtidigt som man släppt fångar arresteras ledare för protesterna.  Myanmar är ett land som består av en mångfald olika etniska och religiösa grupper. Myanmar är bl.a. det land som har den största procenten baptister i världen. Det som händer nu får svåra följder för de etniska och religiösa minoriteterna och tros-och rättighetsbaserade aktörer. En baptistledare skriver: ”Vi har varit på knä och bett för Myanmar kontinuerligt och uppskattar bönerna från alla våra bröder och systrar runt om i världen. Vårt folk har levt under militärdiktatur i mer än 60 år och tanken på att våra barn och barnbarn måste gå igenom denna livscykel igen är en fruktansvärd tanke. Vi har inga vapen utom en Gud som skyddar oss. Även om vi vandrar genom den mörkaste dalen, fruktar vi inget ont.”

I början av mars gjorde polisen ett infall i en kyrka i kachinområdet. Bland de som fängslades finns 4 baptistpastorer.

Equmeniakyrkan delar ett särskilt syskonskap med baptister i Myanmar bland annat genom vårt medlemskap i Baptist World Alliance. En av de amerikanska missionärerna som kom att betyda mycket för kachinfolkets utveckling var född och delvis uppväxt i Skåne. Sverige har under en tid tagit emot kvotflyktingar från Myanmar, varav många har hittat hem i Equmeniakyrkans församlingar. Vår gemensamma internationella mission arbetar med karenska flyktingar i gränsområdena mellan Myanmar och Thailand. Enskilda högskolan (EHS) har ett fortsatt utbyte med Myanmar Institute of Theology (MIT). Vår biståndsorganisation Diakonia har ett lokalt kontor i landet och bidrar med olika insatser för att stärka civilsamhället och en demokratisk utveckling.         

Vi vill nu uppmana till bön för Myanmar och dess folk. Tillsammans med Baptist World Alliance ber vi: 

• Om Guds kraft och närvaro och om hopp mitt i förtvivlan

• Om beskydd från våld

• För en politisk process som leder till fred

• För pastorer och kyrkoledares arbete i detta utmanande sammanhang

Vi ber också för:

• Karen- och andra internflyktingar i landet och grannländernas flyktingläger

• Myanmar Institute of Theologys arbete i denna svåra tid

• Diakonias arbete med att stödja civilsamhället och de demokratiska krafterna i Myanmar.