Uppmaning till bön under fastetiden, för barn och unga på flykt

Alla människor är skapade till Guds avbild och en av grundvalarna i den kristna tron är att inte göra skillnad på människor. Jesus, som själv var flykting, visar i ord och handling ett kärlekens exempel: att älska sin nästa.

Observera

Denna text publicerades första gången den 13 februari, 2018. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Alla människor är skapade till Guds avbild och en av grundvalarna i den kristna tron är att inte göra skillnad på människor. Jesus, som själv var flykting, visar i ord och handling ett kärlekens exempel: att älska sin nästa. Välkomnandet av flyktingen och främlingen är en självklarhet för oss som kyrka, och minst 250 av våra församlingar bedriver i dag verksamhet för och med asylsökande.

Equmeniakyrkan vill åter lyfta fram den oro och psykiska ohälsa som vi möter hos ensamkommande barn och unga. Det gäller särskilt de unga från Afghanistan, men även unga ensamkommande från andra länder. Dessa unga riskerar att drabbas av osäkra åldersuppskrivningar, flytt från HVB-hem, fråntagande av god man och omflyttningar mellan olika asylboenden. De får lämna sin skola och vänner och flytta till nya orter. Många oroar sig också för utvisning till ett land där säkerheten är oviss. Allt detta skapar oro för deras framtid och svårighet att genomföra de studier de påbörjat. Situationen är ohållbar och omänsklig.

Nu uppmanar vi församlingar och enskilda till bön för dessa unga människor. Låt fastetiden bli en tid för bön, där vi tillsammans lyfter den här situationen inför Gud. Ord kan kännas små i sammanhanget. Att göra orden till en bön är en väg att lyfta orden närmare handling.

 

Gud, nu vi vänder oss till dig. Du som själv en gång var ett barn på flykt och känner utsattheten och otryggheten och vet hur det är att känna sig liten på jorden. Tack för att du känner oss fullt ut.

Först vill vi tacka dig för alla ensamkommande unga som kom till Sverige. Tack för att du genom dem har skapat så mycket gott bland oss som bor här. Tack för solidaritet som frigjorts, för nätverk och relationer som skapats. Tack att dessa unga fått oss att förstå vad som är viktigt i livet.

Vi ber nu för alla ensamkommande unga som kommit till vårt land och alla dem som finns vid deras sida. Vi ber om ny kraft för varje dag. Du känner den oro och förtvivlan som många känner. Var nära dem och beskydda dem i deras utsatthet. Vi ber om livsmod och hopp, trots svåra omständigheter.

Vi ber också för de politiker och tjänstemän som arbetar med frågan hur man ska hantera dessa ungas situation. Vi ber att en lösning snart ska komma till stånd och att ungdomarna ska kunna stanna här, i det land de flydde till för att få skydd. Vi ber om en överenskommelse som är hållbar, human och bygger på de mänskliga rättigheterna.

Vi ber också för oss själva. Att vi var och en ska göra det vi kan för att vara dina utsträckta händer i en brusten värld. Hjälp oss och ge oss styrka och hopp.

Allt detta ber vi om i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen