Utbildning i asyl och flyktingfrågor

Publicerat 

En utbildning för dig som arbetar med asylsökande och flyktingar i kyrkor eller i den ideella sektorn.

12-13 oktboer på Örebro Teologiska högskola, Åstadalsvägen 2, Örebro

Läs mer 

Och 17-18 januari på Kyrkbacksgården, V Kyrkogatan 10-12, Västerås

Läs mer