rubikskub i trä

Kompetensutveckling

för Equmeniakyrkans anställda

Kompetensutveckling

KUP

KUP är Equmeniakyrkans kompetensutvecklingsprogram. Alla anställda i våra församlingar är välkomna att gå programmet. KUP syftar till att ge dig redskap för att möta samtidens utmaningar – att vara kyrka i vår tid. Grundtanken med KUP är att både ge dig ny kunskap och nya färdigheter. När du har gått KUP ska du veta mer om spåret du valt men också vara utrustad med handfasta verktyg för att kunna utföra ditt arbete i församlingen.

Utbildningen ges av Equmeniakyrkan och Equmenia tillsammans med Bromma folkhögskola och Enskilda Högskolan Stockholm.

Kursspår

Utbildningen är uppdelad i tre spår. Ett av spåren ges på Södra Vätterbygdens folkhögskola (SVF) och två av spåren ges på Campus Bromma i Stockholm. KUP är kostnadsfritt för medarbetare inom Equmeniakyrkan och Equmenia men vi tar ut en materialkostnad på 1 500 kr. Resa, eventuell logi och litteratur bekostas av den sändande församlingen.

Spår 1

Själavård och andlig vägledning

Del 1 – Nya Slottet Bjärka Säby
Allt oftare efterfrågas andlig vägledning i takt med att vårt samhälle sekulariseras. I den här första delkursen går vi igenom några olika traditioner av Andlig Vägledning. Vi får möjlighet till egen tystnad och reflektion samt fundera på hur Bibeln och skönlitteratur kan användas i själavård.

Del 2 Campus Bromma
Vi lever i en tid av mycket oro och inte minst psykisk ohälsa. Denna andra del handlar om själavård utifrån flera nutida perspektiv; Att orka i det svåra, Existentiell hälsa, Ungas psykiska hälsa och ohälsa, Porr och nätberoende.

Del 3 – Campus Bromma
I våra församlingar möter vi många äldre. I den avslutande delen finns också tankar om åldrandets coping. Vi berör också själavård i ett mångkulturellt samhälle och kan naturen vara hälsobringande i själavård?

Vid varje kurstillfälle möts deltagarna i mindre grupper för att samtala och reflektera över kurslitteratur samt att utmana varandra i hur kursens moment kan användas i vår vardag som medarbetare i församling. Hur har det som kursdagarna handlat om med min egen situation att göra? Dessa samtal utgör de ”examinerande” momenten.

Spårledare:
Cicci Hagevi

Huvudlärare:
Titti Larsson och inbjudna gästföreläsare

Plats:
Campus Bromma, Stockholm och Bjärka Säby Linköping

Kurstillfällen
25-27 januari 2023
25-27 april 2023
4-5 oktober 2023

Spår 2

Ledarskap i församlingen

Ledarskapsspåret vänder sig främst till dig som är eller vill bli församlingsföreståndare. Spåret ger kunskap och verktyg för att leda förändringsarbete i församlingen. Med utgångspunkt i ditt sammanhang får du tillsammans med andra inhämta kunskap, hitta din identitet som ledare och analysera för att skapa förutsättningar för förändringsarbete. Hur fungerar det delade ledarskapet mellan styrelsen och församlingsföreståndaren i Equmeniakyrkan? Hur ser ett hållbart ledarskap ut? Hur leder jag en församling som förändras och inte bara förvaltar? Hur ska jag hantera konflikter: förebygga, eftersläcka, överleva.

Spårledare:
Britta Bolmenäs

Huvudlärare:
Gustaf Björkman och inbjudna gästföreläsare

Plats:
Södra Vätterbygdens folkhögskola Jönköping

Kurstillfällen
25-27 januari 2023
1-3 maj 2023 (I London, vi deltar i Alphas ledarskapskonferens)
4-5 oktober 2023

Spår 3

Diakoni och Evangelisation

Diakoni- och evangelisationsspåret lyfter frågorna hur diakoni och evangelisation hänger ihop i teori och praktik liksom hur vi blir en kyrka som inte bara förvaltar utan förvandlar? Spåret vänder sig till dig som inte vill fly från kyrkans uppdrag utan förstår att diakoni och evangelisation är vår kyrkas främsta överlevnadsfrågor. I spåret får du teologiskt pröva och tolka dina erfarenheter av diakoni och evangelisation. Du får också reflektera kring diakoni och evangelisation utifrån församlingen som konkret sammanhang. Dessutom får du verktyg för att upprätta en konkret plan kring din församlings diakoni och evangelisation.

Spårledare:
Sara Löfstedt

Huvudlärare:
Ulf Bergsviker och inbjudna gästföreläsare

Plats:
Campus Bromma

Kurstillfällen
25-27 januari 2023
25-27 april 2023
4-5 oktober 2023

Anmälan

senast 1 december 2022

Knappen ovan leder till till folkhögskolornas gemensamma system Schoolsoft. Om det är första gången du ansöker till en folkhögskola så får du först registrera ett konto på Mina sidor i Schoolsoft.

När du fyllt i och skickat in ansökan får du en automatisk bekräftelse till din e-postadress. Mer information om kursen kommer direkt till dig i mitten av november. Informationen skickas till den e-postadress du uppger i din anmälan.

Om du tidigare gjort ansökan i Schoolsoft (och alltså redan har ett konto) så måste du kolla att dina kontaktuppgifter är aktuella, det gör du under fliken Min profil när du loggat in. Det gäller även om du ansökt till annan folkhögskola.

Frågor och mer information

Har du frågor om Equmeniakyrkans KUP? Välkommen att kontakta:

Gustaf Björkman: gustaf.bjorkman@equmeniakyrkan.se 0793–353743
Elisabeth Lindgren: elisabeth.lindgren@equmeniakyrkan.se 0765-053151

KUP partners