Workshops för församlingen

Equmeniakyrkan tillhandahåller workshops för att stärka arbetet i församlingarna. Dessa workshops är en del av projektet i att lyfta Agenda2030 och de Globala målen i Equmeniakyrkan.

Kontakt

Henric Götefelt
Samordnare projektplan fred, jämställdhet, klimat

0765-05 32 35
henric.gotefelt@equmeniakyrkan.se