Workshops för församlingen

Equmeniakyrkan tillhandahåller workshops för att stärka arbetet i församlingarna. Dessa workshops är en del av projektet i att lyfta Agenda2030 och de Globala målen i Equmeniakyrkan.

Preventiv konflikthantering

Hur höjer vi taket i kyrkan?

En församling består av människor som tillsammans vill lära känna Jesus bättre och växa i sitt lärjungaskap. Eftersom en församling består av människor behöver vi hantera mer eller mindre svåra frågor som uppstår när vi vill ha gemenskap tillsammans. Alltifrån ombyggnationer till äktenskapsfrågor kan leda till destruktiva konflikter och slitningar.

Tillsammans med Kristna Fredsrörelsen erbjuder Equmeniakyrkan därför en workshop i preventiv konflikthantering. Det är en halvdags workshop där vi får lära oss hur vi använder de svåra samtalen för att komma närmare varandra och hur energin i en konflikt kan användas konstruktivt. Under workshopen får vi en högre förståelse för vad en konflikt är och hur den fungerar, hur vi gör den konstruktiv och hur ett svårt samtal blir så lätt som möjligt.

Trygg kultur och förebygg sexuella övergrepp

Trygg kultur
– för att skapa en trygg kultur i kyrkan
och förebygga sexuella övergrepp

Kyrkan måste vara en trygg plats för alla. Berättelserna från #MeToo och #SanningenSkaGöraErFria visade att vi ofta har misslyckats med det. Därför erbjuder Equmeniakyrkan och Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd en workshop som handlar om riskfaktorer, motstrategier, härskartekniker och konstruktiva samtal. Workshopen ger en analys av den inomkyrkliga kulturen och kan vara starten för ett samtal om ledarskap, undervisning om sex, tystnadskultur, bra och dålig teologi och vilken gemenskap vi egentligen vill vara.

Workshopen är på c:a 2 timmar och leds av två utbildade workshophållare. Den passar perfekt för som kompetenshöjning för styrelser, ledargäng, lägerkommittéer och andra grupper.

Kontakt

Är er församling intresserad av en workshop, tveka inte att kontakta Henric nedan.

Henric Götefelt

Henric Götefelt

Samordnare projektplan fred, jämställdhet, klimat

0765-05 32 35

henric.gotefelt@equmeniakyrkan.se