Utställning om Bifrostkyrkan

Observera

Denna text publicerades första gången den 12 februari, 2012. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

 

SMU:s luciafest 1976

Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland har med bistånd av Bifrostkyrkan, producerat en utställning om denna spännande församling. Bifrostkyrkan är ansluten till Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistsamfundet   bildades som resultatet av en sammanslagning av Mölndals Missionsförsamling (startad år 1875 som Mölndals Lutherska Missionsförening) och Mölndals Baptistförsamling. Detta skedde år 1980. År 1990 valde även Balltorps Missionsförsamling att gå in  i Bifrostkyrkan.

Utställningen om Bifrostkyrkan är ett resultat av att församlingen under våren 2011 levererade arkiven från drygt 30 arkivbildare till oss på Föreningsarkivet. Materialet kom dels från olika församlingar, dels från föreningar med nära anknytning tilldessa som t. ex. DKSN-föreningar. Det skulle visa sig att vi var ute i ”grevens” tid då förrådsutrymmet där arkivalierna förvarades översvämmades senare under året. Då hade vi gått miste om nära 140 år av frikyrkohistoria.

Utställningen invigdes i samband med församlingens årsmöte 4/2 2012.

Den är sammanställd av arkivarie Erika Falk och finns att beskåda under de närmaste veckorna. Om ni vill ta del av den så kontakta Bifrostkyrkan tel. nr 031-27 24 21.

Jonas Andersson, Arkivchef

Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland

Insamlade dockor till missionen i Kina 1928, Mölndals Lutherska Missionsförening