Uttalande kring människosyn och psykisk ohälsa

Equmeniakyrkan och Stockholms katolska stift har inom ramen för den officiella bilaterala dialogen träffats för samtal kring människosyn, synliga och osynliga funktionsförändringar samt psykisk ohälsa. Samtalen har utmynnat i gemensamt uttalande kring människosyn och psykisk ohälsa.

Observera

Denna text publicerades första gången den 29 oktober, 2015. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Gemensamt uttalande från Equmeniakyrkan och Stockholms katolska stift

Equmeniakyrkan och Stockholms katolska stift har inom ramen för den officiella bilaterala dialogen träffats för samtal kring människosyn, synliga och osynliga funktionsförändringar samt psykisk ohälsa.

Vi är idag ett samhälle där människor räknas som kostnader, oavsett om de behöver vård eller rehabilitering, lever i särskilt boende, behöver barnomsorg, är på flykt eller på andra sätt tar del av samhällets gemensamma resurser. Allt detta är konsekvenser av en människosyn där människans värdighet vägs mot nytta och funktionsduglighet.

Vi tror att människan är skapad av Gud, till Guds avbild som den hon är, kallad till gemenskap med Gud och andra människor.

Genom inkarnationen blev Gud i Jesus Kristus människa för att gudomliggöra människan. I Helig Andes kraft växer hon till allt större avbildslikhet.

Människans värdighet och bestämmelse till gemenskap påverkas inte av funktionsförändring, sjukdom eller skada. Denna värdighet följer människan från hennes tillblivelse, genom hela livet och även efter jordelivet. Ingen kan lova någon ett liv utan lidande och smärta, men som människor kan vi inbjuda varandra till meningsfull gemenskap.

Som Guds avbild har människan en inneboende rätt att bli behandlad med värdighet och respekt. Med ett sådant ställningstagande följer också en plikt att verka för ett samhälle där varje människa, allt som har ett mänskligt liv, får möta den respekt och gemenskap som bidrar till att man erfar livets meningsfullhet. Denna människosyn leder till slutsatsen att det är förpliktigande att samhället organiseras så att alla människor med psykisk ohälsa och funktionsförändringar ges möjlighet att leva ett värdigt liv. Som kristna kyrkor har vi ansvar för att profetiskt gå före i riktning mot ett samhälle där alla människors värdighet respekteras.

Därför åtar vi oss att i våra respektive kyrkor verka för att på församlingsnivå öka kunskap och förståelse om såväl funktionsförändringar som psykisk ohälsa och aktivt arbeta för inkludering och gemenskap.

Vi uppmuntrar också våra trossyskon, människor av annan tro och alla människor av god vilja till samma engagemang.

Underskrivet av
Equmeniakyrkan:
Lasse Svensson, Sofia Camnerin, Olle Alkholm, Charlotte Thaarup

Stockholms katolska stift:
Anders Arborelius, Fredrik Emanuelsson, Magdalena Dahlborg, Hedvig Larsson