Vägmärken för baptister

”Vägmärken för baptister” är en nyligen framställd bok som nu också har överlämnats till kungahuset. Kungen bad biskop/överhovpredikant Johan Dalman att ta emot boken å kungahusets vägnar.

”Vägmärken för baptister” är en nyligen framställd bok som nu också har överlämnats till kungahuset. Kungen bad biskop/överhovpredikant Johan Dalman att ta emot boken å kungahusets vägnar.

Från vänster syns Sören Carlsvärd, Johnny Jonsson, Kerstin Östlin, Johan Dalman, Birgit Karlsson, Berit Åqvist och David Hellholm.

Här finns mer info om denna bok:
https://equmeniakyrkan.se/nya-bocker-om-var-historia-ute-nu/