Vägmärken för baptister

”Vägmärken för baptister” är en nyligen framställd bok som nu också har överlämnats till kungahuset. Kungen bad biskop/överhovpredikant Johan Dalman att ta emot boken å kungahusets vägnar.

Observera

Denna text publicerades första gången den 16 juni, 2017. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

”Vägmärken för baptister” är en nyligen framställd bok som nu också har överlämnats till kungahuset. Kungen bad biskop/överhovpredikant Johan Dalman att ta emot boken å kungahusets vägnar.

Från vänster syns Sören Carlsvärd, Johnny Jonsson, Kerstin Östlin, Johan Dalman, Birgit Karlsson, Berit Åqvist och David Hellholm.

Här finns mer info om denna bok:
https://equmeniakyrkan.se/nya-bocker-om-var-historia-ute-nu/