Välkommen till informations- och inspirationshelger i vår!

Observera

Denna text publicerades första gången den 28 februari, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Som komplement till de samlingar som sker runt om i landet kring GF under våren inbjuder GF-styrelsen också till egna samlingar under två helger i vår: 11-13 mars i Göteborg och 8-10 april i Stockholm.

Vi kommer hämta tema för helgerna från de strategiska inriktningarna i den strategiska plattformen.  Den första helgen möts vi kring temat UTÅT och förutom information kommer vi också utmanas i UTÅT-perspektivet av representanter från Diakonia och Räddningsmissionen i Göteborg. PA Sahlberg från GF-styrelsen, Tomas Boström och Lasse Svensson kommer också att medverka.

OBS! Tiden för gudstjänsten på söndag är ändrad till 10.00!

.
Göteborg 11-13 mars

Fredag kl 12-15: Medarbetarsamling
S:t Jakobs kyrka, Parkgatan 4 i Göteborg.
Vi startar med enkel sopplunch och får sedan information av processledare Lasse Svensson samt utmanas i ett UTÅT-perspektiv av Petter Jakobsson från Diakonia, Henrik Orrbeck från Göteborgs Räddningsmission. PA Sahlberg från GF-styrelsen talar om en ny kyrkas utmaningar. Tomas Boström håller samman och inspirerar.
.

Lördag kl 16-18: Information och utmaning för alla intresserade
Bifrostkyrkan,Lantbruksgatan 2 i Mölndal
Input, utmaningar och inspiration av Petter Jakobsson från Diakonia, Henrik Orrbeck från Göteborgs Räddningsmission, Lasse Svensson, PA Sahlberg och Tomas Boström.

Alla är hjärtligt välkomna!
.

Lördag kl 18: Viskonsert med Tomas Boström
Bifrostkyrkan,Lantbruksgatan 2 i Mölndal
Servering efter med ytterligare information om GF-processen.
.

Söndag kl. 10: Gudstjänst med medverkan av bland annat Tomas Boström – OBS! Ändrad tid!
Alingsås Missionskyrka, Kungsgatan 46, Alingsås
Information om GF-processen vid kyrkkaffet.

.
Upplägget är i princip det samma för båda helgerna. Mer information om Stockholmshelgen kommer längre fram.

Fri entré till alla arrangemang! Hjärtligt välkommen!

.

.
Attenda gärna på Facebookeventet!