Välkomna Linda och Hans!

Publicerat 

Vi hälsar två nya medarbetare välkomna in i Region Västs arbete. Hans Dahlgren kommer den 1 maj att börja tjänsten som Församlingsutvecklare efter Urban Erestam. Hans är sedan många år föreståndare i Bodakyrkan, Borås och har även själv stor erfarenhet som handledare. Han arbetar idag också som häktespastor, vilket han kommer att fortsätta med på deltid året ut.

Linda Ulmå går från den 1 februari in som vikarierande föreningsutvecklare, då Anja Wändal är tjänstledig. Linda är hälsopedagog och har även diakonal utbildning. Hon har erfarenhet av arbete i församling som barn- och ungdomsdiakon och som instruktör och brinner bl.a. för att inspirera och stödja ledare och unga i församlingsarbetet.