Välkomna på Närområdesträff våren 2018

Publicerat 

NÄROMRÅDESTRÄFFAR I REGION SVEALAND UNDER FEBRUARI OCH MARS 2018

 

Alla församlingar i vår region inbjuds att vara representerade när vi snart möts på 8 olika platser för att samtala om gemensamma och angelägna frågor. När det Regionala Förtroenderådet möttes under Regionfesten 14 oktober 2017 på Karlskoga Folkhögskola arbetade vi med Equmeniakyrkans verksamhetsplan och hur de olika målen förverkligas i vår region och församlingarna här. Ett av riktningsmålen, det tredje, gäller Sammanhållen mission och formuleras såhär: ”Equmeniakyrkan fördjupar innebörden av en helhetssyn på mission där ansvar för evangelisation, diakoni och Guds skapelse, såväl i Sverige som internationellt, tydligt delas i ömsesidighet med samarbetskyrkor”. Det Regionala Förtroenderådet beslutade att vi under vårens närområdesträffar ska fokusera på just detta mål. Frågan ställs därför: Hur arbetar er församling med Equmeniakyrkans internationella projekt och mission? Låt oss mötas för att samtala och dela våra erfarenheter och tankar om detta!

DÄRFÖR HÄLSAS NI NU VÄLKOMNA TILL NÄROMRÅDESTRÄFFAR:

Församlingarna i Norra Örebro län – Närkes Kil 28 februari.

Församlingarna i Sörmland – Malmköping 1 mars.

Församlingarna i Södra Värmland – Sannerudskyrkan Kil 15 februari.

Församlingarna i Norra Värmland – Torsby 6 mars.

Församlingarna i Östra Värmland – Rävåskyrkan Karlskoga 14 februari.

Församlingarna i Västra Värmland – Arvika 7 mars.

Församlingarna i Västmanland – Sorbykyrkan Munktorp 13 februari.

Församlingarna i Södra Örebro län – Hallsberg 27 februari.

Alla samlingar är kl 18.30-21.00. Enkelt mack-fika serveras.

Liksom tidigare år möts vi alltså tillsammans med de församlingar vi lever geografiskt nära i de 8 områden vi delat in vår region i. Om någon annan träff ligger tidsmässigt bättre till är det inget som hindrar att man väljer att delta i den istället för i sitt ”eget” närområde. Inbjudan går i första hand till de personer som i respektive församling utsetts till representanter i det Regionala Förtroenderådet. Självklart är fler välkomna att också vara med! Inbjudan går därför också till varje församlings ordförande.

En Styrgrupp finns i funktion som består av en personer som också finns med i Regionala Förtroenderådet från vart och ett av dessa närområden. Styrgruppens uppgift är bl a att tillsammans med den Regionala kyrkoledaren förbereda och följa upp Förtroenderådets möten.

Vi kommer också att berätta om möjligheten till arbete med församlingsutveckling med handledarstöd.