Var-dag med Gud

Enligt Equmeniakyrkans förbönskalender ber vi denna vecka för ApgG29.

”Innan jag åkte på Apg29 var jag både i min tro och i mig själv ganska vilsen. När denna möjlighet blev till verklighet fick jag tillfälle att faktiskt ta itu med livet. Låta Gud börja arbeta i mig och reparera en svajig relation till honom. Tid för mig att be om förlåtelse och se en ny självbild och en vidare gudsbild växa fram i mig.
Jag har aldrig tidigare i mitt liv låtit Gud få ta så mycket plats i mitt liv som under Apg29. Att tillbringa en så stor del av sin vardag med Gud har varit så gott. Att inte bara tro på Jesus utan faktiskt, på riktigt, leva med Jesus är något jag fått göra under skolan.”
Nathalie Pettersson, Kongo-Brazzaville 2018

”Det jag tar med mig från tiden i Hageby är gemenskapen och hur det kan gå till att vara en kyrka. Att lärjungaskapet har fått befästa sig och att göra det till en större del av min vardag och att missionera inte behöver vara så svårt utan att man kan göra det i sin vardag och i det sammanhang som man befinner sig i. Något som jag också kommer att ta med mig är alla människor som jag har haft möjlighet att träffa och dela evangeliet med.”
Emil Nilsson, Apg29 Pionjär 2018

https://equmenia.se/apg29/film-och-bild/

Nathalie och Emil är två av de personer som har gått Apg29 – en internationell lärjungaskola, en missionsskola och en ledarskola – och Apg29 Pionjär – en utbildning i lärjungaskap och pionjärarbete.

Apg29 pågår i tre månader då 18-24 elever, ett ledarteam och olika lärare samlas för att dela livet och tron med varandra. Skolan bygger på utbytet mellan minst två kulturer och på ett ömsesidigt beroende. Vi tror att evangeliet är globalt och det därför skall läsas globalt. Det vill säga att tillsammans med andra kulturers sätt att förstå Bibeln få en klarare bild av Jesus.

Väl hemma igen finns möjligheten att fortsätta utmanas i att tänka hur vi lever lärjungaskap, församling och mission i vårt eget land. Apg29 Pionjär är en möjlighet att förankra lärjungaskapet på hemmaplan. På Apg29 är större delen livet på skolan, och sedan åker man ut på praktik. På Apg29 Pionjär är utgångsläget livet med teamet i praktikförsamlingen, och sedan åker man till skolan och får undervisning, uppbackning, gemenskap och de andra bitarna en gång per månad.

Hösten 2022 hoppas vi åter kunna genomföra en Apg29-skola tillsammans med en samarbetskyrka i ett annat land.

/ Ulrika Morazán
Representant för Equmeniakyrkan i styrgruppen för Apg29 och Apg29 Pionjär