Kyrkoledare

Lasse Svensson

kyrkoledare

Olle Alkholm

bitr. kyrkoledare

Sofia Camnerin

bitr. kyrkoledare

Regionala kyrkoledare

Peter Bernhardsson

regional kyrkoledare
Region Öst
072-741 15 11

Jenny Dobers

regional kyrkoledare
Region Stockholm
070-931 03 34

André Jakobsson

regional kyrkoledare

Region Nord

070-697 06 13

 

P-O Byrskog

regional kyrkoledare
Region Mitt
076-505 31 24

Elin Alm

regional kyrkoledare

Region Väst

(Föräldraledig)

Tomas Hammar

regional kyrkoledare
Region Väst
076-505 31 40

Helen Friberg

regional kyrkoledare
Region Svealand
070-312 44 74

Charlotte Thaarup

regional kyrkoledare
Region Syd
072-302 77 00

Lednings- och verksamhetsstöd

Klas Johansson

chef för lednings- och verksamhetsstöd
070-317 43 58

Eva Danneholm

handläggare för medarbetarfrågor och församlingsbidrag
08-580 031 25

Victoria Gejrot

samordnare för kyrkoledning och förtroendemannaorganisation
08-580 031 60
073-314 03 02

Rebecka Hellqvist

projektledare konferenser, handläggare pastorsrekrytering, ledningsstöd
08-580 031 76

Jonas Eveborn

kaplan Teologiska högskolan Stockholm

Elisabeth Lindgren

samordnare för bildning, fortbildning, folkhögskolor
08-580 031 51

Linnéa Lidskog

handläggare medarbetarrekrytering
pastorer
kontaktperson THS

08-58 00 32 25

Marie Lindholm

handläggare medarbetarrekrytering diakoner, vägledningsåret
08-580 031 83

Arne Fritzson

teologisk sekreterare
073-986 16 71

Cicci Hagevi

handläggare vägledningsåret
0709-72 40 90

Chris McGee

handläggare för unga vuxna och lärjungaskap

08-580 032 30

076-504 30 73

 

Kommunikation

George Olvik

kommunikationschef
08-580 031 35

Greta Gabriel

grafisk formgivare & kommunikatör
0736-46 98 96

Elin Alavik

kommunikatör
08-580 031 10

Pelle Lindvall

kommunikatör
0761-84 87 08

Joakim Eriksson

webbansvarig
08-58 00 31 38

Personal / arkiv

Christina Grafström

personal och kanslichef
08-580 031 75

Ann Hellgren

hr-specialist mot
församlingar
08-580 032 49

 

Margaret Pastoriza

hr-handläggare
löner
08-580 031 14

Maria Halmfors

arkivassistent
08-580 031 68

Jan Ohlson

arkivarie

Ekonomi / Administration

Sara Lindblad

ekonomichef

Lars Andersson

ekonom
pensioner
08-580 031 21

Joacim Anesund

registeransvarig Repet
08-580 031 64

Susanne Carlysle

redovisningsekonom
Equmeniakyrkan
08-580 031 11

Cecilia Bergliden

redovisningsekonom
Equmenia
08–580 031 18

Kristina Engberg

leverantörsreskontra
08-580 032 12

Lena Furusjö

redovisningsekonom
Equmenia
08-580 032 13

Lena Ericsson

register och statistik
regionerna
08-580 033 11

Mikael Lindholm

support Repet
08-580 031 61

Birgitta Sjöblom Matta

ekonomihandläggare
löner
08-580 031 13

Brigithe Törneke

ekonomihandläggare
pension, kundreskontra, testemente
08-580 031 15

Inger Ågren

insamlingshandläggare
08-580 031 12

Nationella enheten

Pär Alfredsson

chef för nationella enheten
070-277 40 77

Els-Marie Carlbäcker

biträdande chef,
nationella enheten.

08-580 031 50

Lena Bergström

evangelist,

verksamhetsledare för Brobygge

070-306 28 02

Hanna Ekstedt

musik och kreativa uttryck
08-580 032 21

Lena Wohlfeil

samordnare för musik och kreativa uttryck
08-580 031 22

Anna Eriksson

redaktör Brukssånger
0763-54 28 21

Liselotte J Andersson

evangelist, andlig vägledning och retreat
08-580 031 41

Inga Johansson

samordnare för kyrka-samhälle
08-580 031 81
076-505 31 81

Henric Götefelt

Samordnare projektplan fred, jämställdhet och klimat.

Britta Hermansson

evangelist
076-505 31 53

Marcus Olson

evangelist och gatupastor
076-160 91 79

Isac Zekry

missionär i Sverige
08-580 031 27

Marie Rindborg

producent
Sångarförbundet
08-580 031 06

Berit Palmquist

handläggare musikstipendiefonden
070-344 45 68

Internationella enheten

Gerard Willemsen

chef för internationella enheten
08-580 031 85

Ulrika Morazán

biträdande chef,
internationella enheten
samordnare
Latinamerika
08-580 031 45

Maria Brunander

internationell
handläggare
08-580 031 92

Christer Daelander

MR-frågor
samordnare Afrika
08-580 031 80

Johan Lindgren

samordnare afrika
08-580 031 30

Stefan Emilsson

samordnare
Asien

08-580 031 87

Gunilla Ikponmwosa

samordnare Mellan-
östern Nordafrika, projekthandläggare Kyrkornas Världsråd
08-580 031 82

Cecilie BS Larsen

samordnare Euroasien
08-580 031 09

 

Mathias Dawidsson

koordinator
idrottsprojekt

Kongo-Kinshasa

Anna-Carin Persson Stenbeck

internationell
handläggare
08-580 031 28

Bengt Åkesson

samordnare Ryssland
070-518 78 07

Karin Åkesson

missionsinspiratör

070-4312576

Andreas Linevåg

missionär i Nicaragua

Anne Sundberg

missionär i Kongo-Brazzaville

Carl Sundberg

missionär i Kongo-Brazzaville

Gunilla Eliasson

missionär i Ecuador

Andrea Hermansson

missionär i Ecuador

Petter Hermansson

missionär i Ecuador

Jesica Szlachota Eriksson

missionär i Kongo

Kinshasa

David Eriksson

missionär i Kongo

Kinshasa

Mamy Raharimanantsoa

missionär i Kongo

Brazzaville

Regionala medarbetare

Johan Einarsson

församlingsutvecklare
Region Öst
070-230 19 48

Maria Johansson

församlingsutvecklare
Region Nord

Margareta Lundmark

administratör
Region Nord
070-331 00 34

Jan Marklund

regional samordnare
för migration och asyl
Region Mitt
070-761 97 83

Sara Löfstedt

församlingsutvecklare
Region Mitt
070-658 06 05

Stefan Klingberg

församlingsutvecklare
Region Svealand
070-603 08 35

Klas Eriksson

samordnare för
församlingsgrundande arbete
Region Stockholm
0704 – 91 12 65

Anders Jonåker

församlingsutvecklare
Region Stockholm

070 – 999 69 19

Hans Dahlgren

församlingsutvecklare
Region Väst
08-580 031 44

Rickard Lundgren

församlingsgrundare
Region Svealand
evangelist
Region Väst
070-23 55 098

Maria Lorentzon

administratör
Region Väst
031-351 18 10

Helena Wiberg

koordinator Ungdomsledarutbildningen
0702-92 87 67

Alf Rikner

församlingsutvecklare
Region Svealand
070-618 87 11

Anja Wändal

regional samordnare
för migration och asyl
Region Svealand
070-217 46 33

Sofia Rosén

regional samordnare
för migration och asyl
Region Väst
070-486 04 72

Tina Eriksson

administratör
Equmenia Svealand

070-676 51 66

 

Jonna Lindroth

vik. administratör Region Öst
076-501 17 02

Lotta Suu

Föreningsutvecklare
Equmenia Öst
076-5011859

Ida-Maria Brengesjö

evangelist
0763-57 26 85

Bengt Åkesson

församlingsutvecklare
Region Syd
070-518 78 07

Louise Svennberg

Föräldraledig

Liselotte Spåre

ansvarig för KonfaS
samt barn och familj
Region Syd
073-034 50 73

Equmeniaregioner

Christer Gustafsson

regionsamordnare
Equmenia Öst
070-254 65 85

Anna Gustafsson

regionsamordnare
Equmenia Svealand
070 – 485 98 38

Erika Planeskog

föreningsutvecklare
Equmenia mitt
076-4568406

Hanna Enbom

(Föräldraledig)

regionsamordnare
Equmenia Stockholm
073-074 86 08

Joakim Stenmo

regionsamordnare och
föreningsutvecklare
Equmenia Syd
070-733 55 49

Joel Jonsson

föreningsutvecklare och regionsamordnare
Equmenia Nord
070-391 31 25

Maria Melin

regionsamordnare
Equmenia Mitt

Matilda Holmström

föreningsutvecklare
Equmenia Stockholm
073- 622 48 13

Mikael Nilsson

föreningsutvecklare och
vik församlingsutvecklare
Equmenia Väst
070-710 61 72

Skander Kurtin

regionsamordnare
Equmenia Väst
076-947 54 10

Anja Wändal

föreningsutvecklare
Equmenia Svealand och
Equmenia Väst
070-217 46 33