Kyrkoledare

Lasse Svensson

kyrkoledare

Olle Alkholm

bitr. kyrkoledare

Sofia Camnerin

bitr. kyrkoledare

Regionala kyrkoledare

P-O Byrskog

regional kyrkoledare
Region Mitt
076-505 31 24

Peter Bernhardsson

regional kyrkoledare
Region Öst
072-741 15 11

Jenny Dobers

regional kyrkoledare
Region Stockholm
070-931 03 34

Lena Bergström

regional kyrkoledare
Region Nord
070-306 28 02

Helen Friberg

regional kyrkoledare
Region Svealand
070-312 44 74

Tomas Hammar

regional kyrkoledare
Region Väst
076-505 31 40

Charlotte Thaarup

regional kyrkoledare
Region Syd
072-302 77 00

Lednings- och verksamhetsstöd

Klas Johansson

chef och verksamhets-
koordinator, tf konferensanvarig
070-317 43 58

Eva Danneholm

handläggare för medarbetarfrågor och församlingsbidrag
08-580 031 25

Victoria Gejrot

handläggare förtroendemannaorganisation, kyrkoledarassistent
08-580 031 60

Rune W Dahlén

handläggare medarbetarrekrytering, kontaktlärare THS
08-564 357 10
076-505 31 52

Linnea Lidskog

Kontaktperson pastorskandidater
Vägledningsåret

08-58 00 32 25

Elisabeth Lindgren

samordnare för bildning, fortbildning, folkhögskolor
08-580 031 51

Marie Lindholm

handläggare medarbetarrekrytering diakoner, vägledningsåret
08-580 031 83

Arne Fritzson

teologisk sekreterare
073-986 16 71

Kommunikation

George Olvik

kommunikationschef
08-580 031 35

Görel Byström Janarv

kommunikatör
08-580 031 70

Rebecka Hellqvist

grafisk formgivare
08-580 031 76

Tomas Lannfjäll

webbredaktör
08-580 031 71

Pelle Lindvall

kommunikatör

076–184 87 08

Kajsa Hällegårdh

kommunikatör
tjänstledig

Personal / arkiv

Christina Grafström

personal och kanslichef
08-580 031 75

Sara Klerebo

personalhandläggare
försäkringar
08-580 031 14

Maria Halmfors

arkivassistent
08-580 031 68

Magnus Lindvall

arkivarie
Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan
08-580 031 67

Ekonomi / Administration

Sara Lindblad

ekonomichef
Föräldraledig 

Lars Andersson

ekonom
pensioner
08-580 031 21

Joacim Anesund

registeransvarig Repet
08-580 031 64

Susanne Carlysle

redovisningsekonom
Equmeniakyrkan
08-580 031 11

Cecilia Bergliden

redovisningsekonom
Equmenia
08–580 031 18

Kristina Engberg

leverantörsreskontra
08-580 032 12

Lena Furusjö

redovisningsekonom
Equmenia
08-580 032 13

Anders Kastemyr

register och statistik
regionerna
08-580 033 11

Mikael Lindholm

support Repet
08-580 031 61

Birgitta Sjöblom Matta

ekonomihandläggare
löner
08-580 031 13

Brigithe Törneke

ekonomihandläggare
pension, kundreskontra, testemente
08-580 031 15

Inger Ågren

insamlingshandläggare
08-580 031 12

Mikael Karlsson

tjänstledig

Nationella enheten

Hanna Ekstedt

musik och kreativa uttryck
08-580 032 21

Pär Alfredsson

chef för nationella enheten
070-277 40 77

Els-Marie Carlbäcker

biträdande chef,
nationella enheten.

08-580 031 50

Stefan Jämtbäck

Brukssånger
070-173 07 93

Anna Eriksson

Brukssånger

Jonas Eveborn

kaplan THS, vikarie vägledningsåret

Liselotte J Andersson

evangelist, andlig vägledning och retreat
08-580 031 41

Inga Johansson

samordnare för kyrka-samhälle
08-580 031 81
076-505 31 81

Lennart Renöfält

handläggare klimat/hållbarhet
070-668 57 99

Britta Hermansson

evangelist
076-505 31 53

Marcus Olson

evangelist och gatupastor
076-160 91 79

Isac Zekry

missionär i Sverige
08-580 031 27

Lena Wohlfeil

samordnare för musik och kreativa uttryck
08-580 031 22

Marie Rindborg

producent
Sångarförbundet
08-580 031 06

Internationella enheten

Gerard Willemsen

chef för internationella enheten
08-580 031 85

Ulrika Morazán

biträdande chef,
internationella enheten
samordnare
Latinamerika
08-580 031 45

Lennart Axelsson

ansvarig containerverksamhet
070-872 99 33

Maria Brunander

internationell
handläggare
08-580 031 92

Christer Daelander

MR-frågor
samordnare Afrika
08-580 031 80

Stefan Emilsson

samordnare
Asien

08-580 031 87

Krister Gunnarsson

missionär
Spanien
08-580 031 54

Gunilla Ikponmwosa

samordnare Mellan-
östern Nordafrika, projekthandläggare Kyrkornas Världsråd
08-580 031 82

Cecilie BS Larsen

samordnare Euroasien
08-580 031 09

 

Kimy Konde

samordnare Afrika

Anna-Carin Persson Stenbeck

internationell
handläggare
08-580 031 28

Bertil Svensson

internationell rådgivare
08-580 031 90

Bengt Åkesson

samordnare Ryssland
070-518 78 07

Gunilla Eliasson

Missionär i Ecuador

Andrea Hermansson

Missionär i Ecuador

Petter Hermansson

Missionär i Ecuador

Jesica Szlachota Eriksson

Missionär i Kongo Kinshasa

David Eriksson

Missionär i Kongo Kinshasa

Lea Lindero

Missionär i Thailand

Mamy Raharimanantsoa

Missionär i Kongo Brazzaville

Otto Ernvik

Missionär i Thailand

Ulrika Ernvik

Missionär i Thailand

Jan Ove Gullhaug

Spanien

Elin Gullhaug

Spanien

Regionala medarbetare

Sara Mellergård

samordnare för församlingsgrundande arbete
Region Stockholm
070-994 57 42

Anders Jonåker

församlingsutvecklare
Region Stockholm

070 – 999 69 19

Kristina Färdeman

regional samordnare
för migration och asyl
Region Stockholm
070-419 24 93

Hans Dahlgren

församlingsutvecklare
Region Väst
08-580 031 44

Rickard Lundgren

samordnare för
församlingsgrundande
arbete
Region Väst
070-23 55 098

Maria Lorentzon

administratör
Region Väst
031-351 18 10

Anja Wändal

regional samordnare
för migration och asyl
Region Svealand
070-217 46 33

Stefan Klingberg

församlingsutvecklare
Region Svealand
070-603 08 35

Alf Rikner

församlingsutvecklare
Region Svealand
070-618 87 11

Johan Einarsson

församlingsutvecklare
Region Öst
070-230 19 48

Helena Wiberg

koordinator Ungdomsledarutbildningen
Administration Region Öst
070-292 87 67

Tina Eriksson

administratör
Equmenia Svealand

070-676 51 66

 

Jan Marklund

regional samordnare
för migration och asyl
Region Mitt
070-761 97 83

Sofia Rosén

regional samordnare
för migration och asyl
Region Öst
070-486 04 72

Karin Kopparmalms Lindblad

kontaktperson församlingsutvckling
Region Nord
070-239 36 01

Margareta Lundmark

administratör
Region Nord
070-331 00 34

Sara Löfstedt

församlingsutvecklare
Region Mitt
070-658 06 05

Peter Svanberg

regional samordnare församlingsgrundande öst och syd samt nationell rådgivare
070-600 60 48

Bengt Åkesson

församlingsutvecklare
Region Syd
070-518 78 07

Liselotte Spåre

Ansvarig för KonfaS
samt barn och familj
Region Syd
073-034 50 73

Equmeniaregioner

Matilda Holmström

föreningsutvecklare
Equmenia Stockholm
073- 622 48 13

Joel Jonsson

föreningsutvecklare och vik regionsamordnare
Equmenia Nord
070-391 31 25

Sayuri Kikuchi

regionsamordnare
Equmenia Nord
Föräldraledig

Niklas Björklund

föreningsutvecklare och församlingsutvecklare Equmenia Mitt
070-415 40 75

Maria Melin

regionsamordnare
Equmenia Mitt
Föräldraledig

Anna Gustafsson

regionsamordnare
Equmenia Svealand
070 – 485 98 38

Jonas Lundkvist

projektanställd i Equmenia Svealand
073-028 86 23

Linda Ulmå

vik föreningsutvecklare
Equmenia Väst
070-495 64 28

Anja Wändal

föreningsutvecklare
Equmenia Svealand och
Equmenia Väst (tjänstledig)
070-217 46 33

Hanna Enbom

regionsamordnare
Equmenia Stockholm
073-074 86 08

Skander Kurtin

regionsamordnare
Equmenia Väst
076-947 54 10

Mikael Nilsson

föreningsutvecklare och
vik församlingsutvecklare
Equmenia Väst
070-710 61 72

Christer Gustafsson

regionsamordnare
Equmenia Öst
070-254 65 85

Ida-Maria Brengesjö

evangelist och
föreningsutvecklare
Equmenia Öst
0763-57 26 85

Joakim Stenmo

regionsamordnare och
föreningsutvecklare
Equmenia Syd
070-733 55 49

Överås

Maria Fässberg Norrhall

projektledare Rastplats och Akademi Överås
076-517 24 03