Kyrkoledare

Lasse Svensson

kyrkoledare

Olle Alkholm

bitr. kyrkoledare

Sofia Camnerin

bitr. kyrkoledare

Regionala kyrkoledare

Jenny Dobers

regional kyrkoledare
Region Stockholm
070-931 03 34

Klas Johansson

tf regional kyrkoledare
Region Nord
070-317 43 58

Peter Bernhardsson

regional kyrkoledare
Region Öst
072-741 15 11

P-O Byrskog

regional kyrkoledare
Region Mitt
076-505 31 24

Helen Friberg

regional kyrkoledare
Region Svealand
070-312 44 74

Tomas Hammar

regional kyrkoledare
Region Väst
076-505 31 40

Charlotte Thaarup

regional kyrkoledare
Region Syd
072-302 77 00

Lednings- och verksamhetsstöd

Klas Johansson

chef för lednings- och verksamhetsstöd
070-317 43 58

Eva Danneholm

handläggare för medarbetarfrågor och församlingsbidrag
08-580 031 25

Victoria Gejrot

samordnare för kyrkoledning och förtroendemannaorganisation
08-580 031 60
073-314 03 02

Rebecka Hellqvist

Projektledare konferenser, handläggare pastorsrekrytering, ledningsstöd
08-580 031 76

Jonas Eveborn

kaplan THS, vikarie vägledningsåret

Linnea Lidskog

handläggare medarbetarrekrytering
pastorer
kontaktperson THS

08-58 00 32 25

Elisabeth Lindgren

samordnare för bildning, fortbildning, folkhögskolor
08-580 031 51

Marie Lindholm

handläggare medarbetarrekrytering diakoner, vägledningsåret
08-580 031 83

Arne Fritzson

teologisk sekreterare
073-986 16 71

Kommunikation

George Olvik

kommunikationschef
08-580 031 35

Tomas Lannfjäll

webbredaktör
08-580 031 71

Elin Alavik

kommunikatör
08-580 031 10

Greta Vassegård

grafisk formgivare & kommunikatör
0736-46 98 96

Joakim Eriksson

webbansvarig
0765-05 31 79

Pelle Lindvall

tjänstledig

Personal / arkiv

Christina Grafström

personal och kanslichef
08-580 031 75

Margaret Pastoriza

HR-handläggare
08-580 031 14

Maria Halmfors

arkivassistent
08-580 031 68

Magnus Lindvall

arkivarie
Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan
08-580 031 67

Ekonomi / Administration

Sara Lindblad

ekonomichef
Föräldraledig 

Lars Andersson

ekonom
pensioner
08-580 031 21

Joacim Anesund

registeransvarig Repet
08-580 031 64

Susanne Carlysle

redovisningsekonom
Equmeniakyrkan
08-580 031 11

Cecilia Bergliden

redovisningsekonom
Equmenia
08–580 031 18

Kristina Engberg

leverantörsreskontra
08-580 032 12

Lena Furusjö

redovisningsekonom
Equmenia
08-580 032 13

Lena Ericsson

register och statistik
regionerna
08-580 033 11

Mikael Lindholm

support Repet
08-580 031 61

Birgitta Sjöblom Matta

ekonomihandläggare
löner
08-580 031 13

Brigithe Törneke

ekonomihandläggare
pension, kundreskontra, testemente
08-580 031 15

Inger Ågren

insamlingshandläggare
08-580 031 12

Mikael Karlsson

tjänstledig

Nationella enheten

Pär Alfredsson

chef för nationella enheten
070-277 40 77

Els-Marie Carlbäcker

biträdande chef,
nationella enheten.

08-580 031 50

Lena Bergström

evangelist,

verksamhetsledare för Brobygge

070-306 28 02

Hanna Ekstedt

musik och kreativa uttryck
08-580 032 21

Anna Eriksson

Brukssånger

Stefan Jämtbäck

Brukssånger
070-173 07 93

Liselotte J Andersson

evangelist, andlig vägledning och retreat
08-580 031 41

Inga Johansson

samordnare för kyrka-samhälle
08-580 031 81
076-505 31 81

Lennart Renöfält

handläggare klimat/hållbarhet
070-668 57 99

Britta Hermansson

evangelist
076-505 31 53

Marcus Olson

evangelist och gatupastor
076-160 91 79

Isac Zekry

missionär i Sverige
08-580 031 27

Lena Wohlfeil

samordnare för musik och kreativa uttryck
08-580 031 22

Marie Rindborg

producent
Sångarförbundet
08-580 031 06

Internationella enheten

Gerard Willemsen

chef för internationella enheten
08-580 031 85

Ulrika Morazán

biträdande chef,
internationella enheten
samordnare
Latinamerika
08-580 031 45

Lennart Axelsson

ansvarig containerverksamhet
070-872 99 33

Maria Brunander

internationell
handläggare
08-580 031 92

Christer Daelander

MR-frågor
samordnare Afrika
08-580 031 80

Stefan Emilsson

samordnare
Asien

08-580 031 87

Gunilla Ikponmwosa

samordnare Mellan-
östern Nordafrika, projekthandläggare Kyrkornas Världsråd
08-580 031 82

Cecilie BS Larsen

samordnare Euroasien
08-580 031 09

 

Kimy Konde

samordnare Afrika

Anna-Carin Persson Stenbeck

internationell
handläggare
08-580 031 28

Bertil Svensson

internationell rådgivare
08-580 031 90

Bengt Åkesson

samordnare Ryssland
070-518 78 07

Krister Gunnarsson

missionär
Spanien
08-580 031 54

Christine Linevåg

Missionär Nicaragua

Andreas Linevåg

Missionär Nicaragua

Anne Sundberg

Missionär i Kongo-Brazzaville

Carl Sundberg

Missionär i Kongo-Brazzaville

Gunilla Eliasson

Missionär i Ecuador

Andrea Hermansson

Missionär i Ecuador

Petter Hermansson

Missionär i Ecuador

Jesica Szlachota Eriksson

Missionär i Kongo Kinshasa

David Eriksson

Missionär i Kongo Kinshasa

Lea Lindero

Missionär i Thailand

Mamy Raharimanantsoa

Missionär i Kongo Brazzaville

Otto Ernvik

Missionär i Thailand

Ulrika Ernvik

Missionär i Thailand

Jan Ove Gullhaug

Spanien

Elin Gullhaug

Spanien

Regionala medarbetare

Thomas Ahlberg

koordinator
Region Nord
073-810 10 87

Margareta Lundmark

administratör
Region Nord
070-331 00 34

Lena Bergström

evangelist,

verksamhetsledare för Brobygge

070-306 28 02

Jan Marklund

regional samordnare
för migration och asyl
Region Mitt
070-761 97 83

Sara Löfstedt

församlingsutvecklare
Region Mitt
070-658 06 05

Stefan Klingberg

församlingsutvecklare
Region Svealand
070-603 08 35

Klas Eriksson

samordnare för församlingsgrundande arbete
Region Stockholm

 

Anders Jonåker

församlingsutvecklare
Region Stockholm

070 – 999 69 19

Hans Dahlgren

församlingsutvecklare
Region Väst
08-580 031 44

Rickard Lundgren

evangelist och samordnare för
församlingsgrundande
arbete
Region Väst
070-23 55 098

Kristina Färdeman

regional samordnare
för migration och asyl
Region Stockholm
070-419 24 93

Maria Lorentzon

administratör
Region Väst
031-351 18 10

Johan Einarsson

församlingsutvecklare
Region Öst
070-230 19 48

Alf Rikner

församlingsutvecklare
Region Svealand
070-618 87 11

Helena Wiberg

koordinator Ungdomsledarutbildningen
Administratör Region Öst
Föräldraledig

Anja Wändal

regional samordnare
för migration och asyl
Region Svealand
070-217 46 33

Sofia Rosén

regional samordnare
för migration och asyl
Region Öst
070-486 04 72

Tina Eriksson

administratör
Equmenia Svealand

070-676 51 66

 

Peter Svanberg

regional samordnare församlingsgrundande öst och syd samt nationell rådgivare
070-600 60 48

Ida-Maria Brengesjö

evangelist
0763-57 26 85

Bengt Åkesson

församlingsutvecklare
Region Syd
070-518 78 07

Louise Svennberg

vik. koordinator Ungdomsledarutbildningen
Administratör Region Öst
076-501 17 02

Liselotte Spåre

Ansvarig för KonfaS
samt barn och familj
Region Syd
073-034 50 73

Equmeniaregioner

Joel Jonsson

föreningsutvecklare och vik regionsamordnare
Equmenia Nord
070-391 31 25

Niklas Björklund

föreningsutvecklare och församlingsutvecklare Equmenia Mitt
070-415 40 75

Sayuri Kikuchi

regionsamordnare
Equmenia Nord
Föräldraledig

Anna Gustafsson

regionsamordnare
Equmenia Svealand
070 – 485 98 38

Hanna Enbom

regionsamordnare
Equmenia Stockholm
073-074 86 08

Matilda Holmström

föreningsutvecklare
Equmenia Stockholm
073- 622 48 13

Jonas Lundkvist

projektanställd i Equmenia Svealand
073-028 86 23

Linda Ulmå

vik föreningsutvecklare
Equmenia Väst
070-495 64 28

Anja Wändal

föreningsutvecklare
Equmenia Svealand och
Equmenia Väst (tjänstledig)
070-217 46 33

Skander Kurtin

regionsamordnare
Equmenia Väst
076-947 54 10

Mikael Nilsson

föreningsutvecklare och
vik församlingsutvecklare
Equmenia Väst
070-710 61 72

Christer Gustafsson

regionsamordnare
Equmenia Öst
070-254 65 85

Maria Melin

regionsamordnare
Equmenia Mitt
Föräldraledig

Joakim Stenmo

regionsamordnare och
föreningsutvecklare
Equmenia Syd
070-733 55 49

Överås

Maria Fässberg Norrhall

projektledare Rastplats och Akademi Överås
076-517 24 03