Världsbaptistalliansens årsmöte 2012

Publicerat 

Människor som i möten, bön och handling
– förvandlar världen

Det är fredagen den 6 juli i Santiago de Chile och kommissionen för religionsfrihet samlas för sista gången denna årsmötesvecka för Världsbaptistalliansen (BWA). Christer Daelander har varit med många gånger tidigare, men för Sofia Camnerin, nyvald kyrkoledare för Gemensam Framtid, är det första gången hon möter Världsbaptistalliansen.

Christer Daelander sitter med i kommissionen för religionsfrihet. På denna sista samling summeras veckan och man fördelar arbetsuppgifter mellan deltagarna. Det handlar om att ge stöd och uppmuntran till de kristna i Nigeria som nu utsätts för ett massivt våld från extremistiska grupper. Kommissionen vill också lyfta fram frågorna om bristande religionsfrihet i Pakistan i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Man samtalar om hur man bäst kan rapportera om situationen i Centralasien och Laos till FN när dessa länder kommer att analyseras nästa år. Vi får rapporter om hur BWA var med i Rio de Janeiro på FN:s klimatmöte och bidrog till att göra slutdokumentet något bättre än det annars skulle blivit.

Konferensdeltagarna visade ett stort intresse för bildandet av Gemensam Framtid och Sofia fick svara på många frågor. Många uttryckte en vilja att lära av Gemensam Framtid. ”Ni är ett föredöme”, fick vi lite förvånat höra. ”Vi ber för er och kommer att följa er”.

Christer rapporterade om hur BWA kan arbeta genom FN:s råd för mänskliga rättigheter för att få ett så stort genomslag som möjligt så att livet kan bli drägligare för människorna i vår värld.

Veckan inleddes med att de chilenska baptisterna bjöd på ett magnifikt evenemang av bön, kultur och musik.

Årsmötet avslutades lördagen den 7 juli. Det var också då som alla viktiga beslut togs. Sex resolutioner antogs. De handlade om: att hedra en amerikansk predikant som engagerat sig starkt socialt, att lyfta fram vikten av att arbeta för religionsfrihet, global mission med anledning av att det är 200 år sedan de första missionärerna kom till Burma, det kristna vittnesbördet i en multireligiös värld, vårt ansvar att mildra klimatkatastroferna och våldet mot kristna i Nigeria.

Vi från Sverige hade speciellt engagerat oss i resolutionen om religionsfrihet och om det kristna vittnesbördet i en multireligiös värld, som handlar om att anta principer för hur man ska uppföra sig när man missionerar bland människor med en annan religiös tro. Bland principerna kan nämnas: att handla i Guds kärlek i tjänst och rättvisa, att ta avstånd från våld, visa ömsesidig respekt och solidaritet och att bygga interreligiösa relationer.

Världsbaptismen rymmer en gemenskap av cirka 100 miljoner människor över hela jorden. Gemensam Framtid är en del av denna gemenskap. I bön, möten och praktisk handling får vi tillsammans arbeta för en förvandlad värld.

Sofia Camnerin och Christer Daelander