#Värme

Nu gör kyrkorna tillsammans, via SKR, en stor utbildningssatsning för alla som arbetar för och med asylsökande och nyanlända.

varmeNu gör kyrkorna tillsammans, via SKR, en stor utbildningssatsning för alla som arbetar för och med asylsökande och nyanlända.

Utbildningen pågår i två dagar och kommer att göras på 20 olika platser runt om i landet. I höst ges två pilotutbildningar. En i Jönköping 10-11 nov och en i Sundsvall 9-10 dec. Efter nyår kommer sedan flera platser att få denna utbildning. Schema på platser för 2017 kommer synas i vår kalender senare.

Utbildningsprojektet  heter #Värme (Värdighet, medkänsla, kunskap). Läs gärna mer om projektet på www.skr.org/varme .