Material & filmer

sådd och skörd i pandemitid

Sådd och skörd i pandemitid

– Hjälp och stöd för uppstarten efter pandemin

En av de viktigaste frågorna framöver är hur en uppstart och återstart kan ske på ett bra och framåtsyftande sätt, för Guds och världens skull. Var står vi nu och hur kommer vi vidare?
Vi behöver inse att vi inte helt kan gå tillbaka till det som varit. Vad är er församlings nästa steg?

Församlingen kan också boka en workshop för diskussion och bearbetning frågorna tillsammans med någon av våra församlingsutvecklare.


Filmer om församlingsutveckling

Rapport

Material på engelska