ecuador 50 år

1 september 1971 anlände de första medarbetarna från Equmeniakyrkan för att tjäna inom den Evangeliska Förbundskyrkan i Ecuador. Tillsammans som syskon har vi nu arbetat i 50 år med en helhetssyn på mission.

Tillsammans som syskon har vi nu arbetat i 50 år med en helhetssyn på mission. Under dessa år har cirka 100 svenska medarbetare och volontärer tjänat i Ecuador genom Förbundskyrkan och FACE, en stiftelse för ecuadoriansk samhällsutveckling som grundades av de båda samarbetskyrkorna. 

De svenska medarbetarna har tjänat på olika platser i Ecuador, såväl genom de lokala församlingarna, som genom FACE inom olika områden, genom det Teologiska Seminariet och också inom barn- och ungdomsarbetet (scout, Apg29 mm). 

Vi tackar Gud för det goda samarbetet mellan de båda samfunden! Det har berikat båda samfunden. 

Nu fortsätter vi vidare tillsammans i Guds mission! 

Pablo Velasquez, Andrea Hermansson, Petter Hermansson och Ulrika Morazán (gemensam arbetsgrupp för jubileet)

Vägen tillsammans sedan september 1971

Jubileumsbön i tacksamhet

Bönen är skriven av Aníbal Nicolalde, pastor i Förbundskyrkan.

Te damos gracias Señor, por permitirnos encontrarnos en el Camino, y juntos como hermanos, servirte a ti, servir a nuestro prójimo herido, buscar al extraviado y apoyarnos el uno a otro.

Te damos gracias Señor por estos años de caminar unidos hacia una misma dirección, El crecimiento de tu Reino, y en este camino hemos reído en nuestros tiempos felices y hemos llorado en nuestros tiempos de dolor.

Te damos gracias Señor por esta parte de nuestra historia que la hemos labrado en hermandad, superando diferencias, dificultades y pruebas. Y hoy podemos decir gracias Señor por 50 años de amistad y colaboración.

Te damos gracias Señor porque hasta que tú vuelvas aún hay mucho camino por recorrer, mucha historia por escribir, un prójimo al que servir, un herido al que sanar y un extraviado al que encontrar.

Gracias Señor por las Iglesias fraternas de Suecia y Ecuador que unidas en tu Espíritu continuarán escribiendo muchas historias más en comunión.

En el nombre de Jesús
Amén.

Vi tackar dig Herre, för att du låtit oss hitta vägen tillsammans och som syskon fått tjäna dig, tjäna vår nästa som är sårad, söka efter den som är vilsen och stödja varandra.  

Vi tackar dig Herre, för de här åren då vi har vandrat tillsammans mot samma mål – att ditt rike ska växa. Och på den vägen har vi skrattat i våra glada stunder och vi har gråtit i våra smärtsamma stunder tillsammans.  

Vi tackar dig Herre för den här delen av vår historia som vi har skapat i syskonskap, överkommit olikheter, svårigheter och prövningar. Idag säger vi tack Herre för dessa 50 år av vänskap och samarbete.  

Vi tackar dig Herre, för att tills det att du återvänder, finns det fortfarande många vägar att gå, mycket historia att skriva, en nästa att tjäna, en sårad att läka och en vilsen att finna. 

Tack Herre för våra samarbetskyrkor i Sverige och i Ecuador som enade i din Ande kommer att fortsätta arbeta tillsammans.  

I Jesu namn. 
Amen. 

Snabbfakta om vårt samarbete

Här finns en sammanställning på kul fakta om vårt
ömsesidiga samarbete hittills.

75

utsända missionärer till Ecuador

12

volontärer som arbetat i Sverige

15

antal platser där missionärerna bott

Filmer om samarbetet

Scout - youtube
Scout och församlingsutveckling
Socialt arbete - youtube
Socialt arbete
APG29 - youtube
APG29
Teologisk utbildning - ecuador
Teologisk utbildning
Pionjärt arbete - youtube
Pionjärt arbete
Arbetet med församlingarna - youtube
Arbete med församlingar

Tillbakablick

Här har vi samlat några bilder från de första åren av samarbetet i Ecuador.

Om samarbetet

Sedan 1971 har Equmeniakyrkan samarbetat med förbundskyrkan i Ecuador.
Läs mer om samarbetet och projekten på länken nedan.

Ecuador – landet mitt på ekvatorn – är ett land rikt på natur med djungel, höga berg, vulkaner och stränder. Vår samarbetskyrka, la Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador (IPEE), är en växande kyrka som arbetar tydligt med ”misión integral” – mission till hela människan. Att berätta om Guds ord, inbjuda till gemenskap och starta nya församlingar. Förbundskyrkan finns både på landsbygden och i städerna över hela landet.

Vårt fokus i samarbetet ligger på:

  • utbildning och fortbildning av pastorer och ledare
  • evangelisation och församlingsutveckling
  • stöd till skolor i socialt utsatta områden
  • uppföljning av hjälparbetet efter den stora jordbävningen 2016