Personer som diskuterar bibeln och dricker kaffe.

Kyrka för Fairtrade

Diplomeringen fasas ut – engagemanget utvecklas!

Under många år har det i Sverige funnits ett ekumeniskt samarbete om Fairtrade med möjlighet till diplomering vilket nu har fasats ut och avslutats. Varje samfund jobbar vidare på sitt sätt. Här kan du själv eller i församlingen läsa slutrapporten och se en film för inspiration och konkreta tips.

Kontakta gärna Fairtrade Sverige för frågor om hur ni kan ta ert engagemang vidare!

Diplomerade församlingar

Sedan 2009 har 182 församlingar och kyrkor runt om i Sverige diplomerats som Kyrka för Fairtrade för sitt engagemang i rättvis handel och etisk konsumtion.

Så blev vi en Kyrka för Fairtrade

Äntligen har vi blivit diplomerade som en kyrka för Fairtrade! Ansgarskyrkan i Västerås diplomerade i gudstjänsten den 17 maj 2015 för sitt arbete med rättvis handel och etisk konsumtion.

Yvonne Stenström, församlingens Fairtrade-grupp
Inga-Lena Paulsson (till häger) från Önsta församling överlämnade diplomet till Janne Almqvist som är ledare för gruppen som arbetar med Fairtrade. På bilden syns även Linda Gårdstam, Håkan Galmén och Yvonne Stenström från församlingens Fairtrade-grupp.
Foto Karin Skÿtte

Starten och grunden för engagemanget för Fairtrade kommer från Ansgarskyrkans internationella råd som under många år varit engagerade i rättvis handel. En artikel i Sändaren som berättade att det var väldigt få frikyrkor som hade diplomeras som Kyrkor för Fairtrade inspirerade oss att bli en av dem. Tre av oss i gruppen är utbildade ambassadörer och har via den utbildningen också fått information om Kyrka för Fairtrade.

Under hösten 2014 firade vi en gudstjänst med Fairtrade som tema. Pastor Mikael synliggjorde och klargjorde varför vi som kyrka ska satsa på Fairtrademärkta alternativ, både som kyrka och som enskilda konsumenter. Peter Akortsu från Gahna medverkade och informerade om Fairtradearbetet. På efterföljande kyrkkaffe hade vi en frågestund där Peter deltog och vi tittade på filmen ”För några pesos mer”.

Den 13 november genomförde vi ”Fairtrade – en väg till fred mellan människor?”, en kväll om Fairtrade och Kyrka för Fairtrade med Eva-Maria Munck, koordinator för Kyrka för Fairtrade vid Sveriges Kristna Råd. Kvällen ingick i Kyrkornas globala vecka.

Västerås kommun är sedan fem år en Fairtrade City och vi har god kontakt med ledningsgruppen där. Under Fairtrade Fokus-veckan var g vi med och bjöd på Fairtradevaror och informerade i Västerås centrum tillsammans med Fair Trade City. Vi medverkade också i en provsmakning av choklad och kaffe i och i samarbete med Coop Igor.

Nu jobbar vi vidare som diplomerad församling för fortsatt och fördjupat engagemang som vi hoppas ska genomsyra hela församlingen och smitta av sig i Västerås!

Yvonne Stenström
Medlem av Fairtrade-gruppen i Ansgarskyrkan Västerås

För rätt och för fred

Per Duregård har tjänstgjort som pastor har så väl i en av de första församlingarna som blev diplomerad som Kyrka för Fairtrade 2009, som i den församling som råkade bli nummer 100 att diplomeras.

”Det kan vi göra för rätt och för fred” börjar psalm 695 i Psalmer och sånger. Det är också en uppmaning till att vi som kyrkor och kristna inte bara bör utan absolut ska göra det vi kan för att bidra till en mer rättvis värld.

Per Duregård. Foto Torbjörn Eklund

Som pastor har jag haft förmånen att tjänstgöra så väl i en av de första församlingarna som blev  diplomerad som Kyrka för Fairtrade 2009, som i den församling som råkade bli nummer 100 att diplomeras.

I båda dessa församlingar,
Uppsala missionsförsamling och Redbergskyrkan i Göteborg, har rättvisearbetet pågått en längre tid innan detta med diplomering blev aktuellt.

Men detta att bli diplomerad ger en extra skjuts åt arbetet. Det innebär också ett ansvar att varje år framöver göra oss förtjänta av att inneha diplomeringen.

Det roligaste i arbetet med Fairtrade är de aha-upplevelser som nya människor får vara med om när de på allvar får upp ögonen för vad det innebär att varor produceras inom ramen för Fairtrade. Högtidsstunden varje år är den nationella fikautmaningen i oktober då massor med människor i alla åldrar kommer till kyrkan för att dricka och äta rättvist, lyssna till föredrag och bara umgås.

Jag hoppas att det inte dröjer längre förrän vi får välkomna den 200:e församlingen in i Kyrka för Fairtrade-familjen!

Per Duregård, pastor i Redbergskyrkan i Göteborg

Guldkorn

Kyrka för Fairtrades guldkorn utses av arbetsgruppen i början av varje kalenderår. Låt dig inspireras av dem till arbetet i din församling!

Årsberättelser