Händer som håller i kaffebönor

Kyrka för Fairtrade

Rättvis handel

Fairtrade är en internationell certifiering av råvaror som odlas i länder med utbredd fattigdom. Certifieringen innebär att varan är producerad med hänsyn till högt ställda sociala, ekonomiska och miljömässiga krav.

Du som väljer att köpa Fairtrade-märkta produkter är med och skapar möjligheter för människor att stärka sitt inflytande och påverka sin inkomst, och därmed sin livssituation. Genom att äta, dricka och handla Fairtrade-märkta produkter bidrar du till en mer hållbar värld.

Logga Grön Kyrka

Grön kyrka är ett nätverk för alla kyrkor och församlingar som vill ta några steg till mot en hållbar värld.