kvist

Inspirationsfilmer

Det händer mycket inspirerande runt om i våra församlingar. Förhoppningsvis kan ni finna inspiration i dessa glimtar från några av våra dem – vi behöver varandra.

Tillsammans är vi med i en kyrka där mötet med Jesus förändrar dig, mig och världen. Tillsammans vill vi möta vår tids utmaningar och behov – för världens skull. Vi är olika som församlingar. Vi har olika förutsättningar men tillsammans bildar vi Equmeniakyrkan. 

Glimtar från församlingar

I dessa filmer får vi glimtar från församlingar runt om i region Väst.

Inspirationsfilmer

Det sker mycket inspirerande i vår region. Här kommer några exempel.