Vi fortsätter att be!

Visst fortsätter vi att be!

Under rubriken Förbönskorset har vi under året som gått varje månad presenterat
nya förbönsämnen. Varje månad sattes, under 2014, i vårt fina färgglada Equmeniakyrkankors (som finns i storformat på vårt regionkontor) upp namnen på församlingar i ett av våra 8 närområden. Så blev alla våra 120 församlingar omnämnda i bön vid våra dagliga andakter och uppmärksammade här på vår hemsida.
Det vackra korset sitter ännu uppe på väggen på vårt regionkontor i Vasakyrkan Örebro.
Det används fortfarande som förbönskors.
Under de 8 Närområdesträffar som kommer att hållas runt om i vår region under mars månad 2015
kommer vi att använda detta kors för att uppmärksamma gemensamma och angelägna förbönsämnen.
Hör gärna av er från våra församlingar och föreningar om det är något ni särskilt önskar ska rymmas i vårt förbönskors!

Vi hänvisar också till Equmenia Region Svealand och deras hemsida där det varje månad lyfts särskilt böneämne. www.equmenia.se/regionsvealand.