Vi har ett församlingsråd!

Ett församlingsråd i region Stockholm har mötts för första gången. Personerna i rådet är utsedda av regional kyrkoledare Jenny Dobers och får tills vidare ses som ett interimråd. Vid höstens regionfest den 5 oktober bjuds alla församlingar in (på liknande sätt som tidigare till förtroenderåd) och får då ta ställning till detta förslag till regionråd.

I samband med den regionutredning som genomfördes 2017/2018 framkom ett behov av att förnya de regionala förtroenderåden och tydliggöra deras roll och uppdrag. Parallellt med detta har det pågått ett arbete för att forma regionala medarbetarråd.

Kyrkostyrelsen beslöt därför om en instruktion för regionråd vilka ersätter de tidigare regionala förtroenderåden. Vill du se hela instruktionen kan du läsa den här.

Enligt instruktionen ska regionrådet bestå av två delar: ett medarbetarråd och ett församlingsråd. Nu har ett församlingsråd mötts för första gången – du ser dem på bilden: Olle Westberg, Equmeniakyrkan Hallunda, Niklas Fagerstrand, Enebykyrkan, Bertil Åhman, Uppsala Missionskyrka, Jenny Dobers, regional kyrkoledare, Gudrun Jerresand, kyrkan vid Brommaplan, Catharina Björkqvist, Equmeniakyrkan Västra Gotland (saknas på bilden) och Anna Kettner, Sankt Peters församling (saknas på bilden). Personerna i rådet är utsedda av regional kyrkoledare Jenny Dobers och får tills vidare ses som ett interimråd. Vid höstens regionfest den 5 oktober bjuds alla församlingar in och får då ta ställning till detta förslag till regionråd. Då kommer regionrådet också ha förberett för ett samtal om vilka frågor som är viktiga för församlingarna i vår region att samverka kring. Utse därför gärna som tidigare en representant från er församling till detta möte.

Sedan tidigare har vi i region Stockholm en referensgrupp för medarbetare. Den fortsätter tills vidare fungera som tidigare – arbetet har en form som är väldigt likt instruktionen för medarbetarrådet. Så småningom kommer den förmodligen övergå till att bli ett medarbetarråd enligt kyrkostyrelsens instruktion, så att den också möts tillsammans med församlingsrådet. I referensgruppen ingår Pär Götefelt, pastor Tumba Equmeniakyrkan, Lasse Vallmoss, pastor Abrahambsbergskyrkan, Eva Bådagård, diakon Uppsala Missionskyrka, Lilian Edman, diakon Vårdklockans kyrka, Kristina Åkesson, musiker Immanuelskyrkan, Stockholm, Christina Lindgren, sjukhuspastor och Jenny Dobers, regional kyrkoledare.