Vi måste prata

Vi som församlingar har en viktig roll att stå upp för ett öppet och demokratiskt samhälle som inte utestänger och gör skillnad på människor. Vi behöver överbrygga klyftorna som öppnar sig i vårt land. Vi behöver samtala.


Vi är många som känner oro inför ett allt hårdare samhällsklimat. Inte minst märks detta i debatter inför höstens val. Här har vi som kyrkor och församlingar en viktig roll att stå upp för ett öppet och demokratiskt samhälle med värderingar som inte utestänger och gör skillnad på människor. Vi behöver överbrygga klyftorna som öppnar sig i vårt land. Vi behöver samtala.

Prata och lyssna

Hur vill vi att vårt samhälle ska fungera i framtiden? Hur ska vi leva tillsammans? Om det måste vi prata. Vi kan inte tiga inför risker och utmaningar när allt fler känner oro inför framtiden.
Men det finns gott om hopp! Låt oss inbjuda varandra till samtal om hopp inför framtiden!

Här kan du få tips

• Vilken värld vill du leva i? Samtal om politik som förändrar världen – om hjärtan som slår för allas lika värde – om modiga röster för ett värdigt liv.  Läs mer
#Vi måste prata
Bilda – samhälle och mångfald
• Rapport från WCRC, Reformerta kyrkornas världsgemenskap, som kartlägger teologi och praktik inom migrationsområdet. (Bra förberedelse inför predikan.) Läs mer

Kontakt

Inga Johansson
samordnare för Kyrkan i samhället
inga.johansson@equmeniakyrkan.se