Vi och baptisterna i Japan når inte våra folk – kan vi hitta lösningen tillsammans?

Observera

Denna text publicerades första gången den 14 april, 2010. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Efter en sjutton dagars resa i Japan med ”Pionjärarbete” och ”Fred” som ledteman är det nu dags att summera intrycken. Resegruppen kommer att göra detta senare. Här ger jag några egna reflektioner.

Efter att ha besökt 20 församlingar och predikoplatser, träffat många pastorer, församlingsledare och lekmän, samtalat med samfundsledningen och många fler konstaterade vi vid vår utvärderingssamling med Sverigekommittén i Japan att de har samma kris i Japan som vi har i Sverige – vi når inte ut med det kristna budskapet till vanligt folk.

Visst det finns en del goda exempel på aktiviteter som drar till sig folk – de flesta församlingar har lekskolor och daghem uppskattade av vanligt folk, kreativa aktiviter med sport kopplat till församlingen (t.ex judo, baseball och babysång), kurser av olika slag och ett stort fredsengagemang i flera kyrkor – men i stort sett når man inte ut, församlingarna är små och ofta minskande. Man tänker att man börjar på en plats i det lilla, fotsätter med att bygga kapell och kyrka och försöker ha aktiviteter som drar folk till kyrkan. (Bilderna ovan är från Café Shalom i Hiroshima där baptistsamfundets pionjärsatsning startade på 1980-talet). För många japaner är det ett stort steg att gå till kyrkan – det skulle vara mycket lättare att bli hembjuden till en vän eller någon kristen man lärt känna. Där skulle samtalet om tron kunna bli levande och nå fler. Visst finns det ofta folk med på gudsjänterna som inte avgjort sig för Jesus ännu, och kyrkluncherna man oftast har efter gudsjänsten är bra tillfällen till samtal, men Jesus sa ju ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar”. Han sa inte ”inbjud alla folk att komma in och bli lärjungar”. (Bilderna nedan är från kyrklunchen i kyrkan i Isogonooka i Yokohama och från en fest i ett hem dit vänner från församlingen bjudits).

Vi föreslår att vi tillsammans med våra japanska vänner söker hitta vägar till att dela med oss av Jesus till våra medmänniskor i Sverige och i Japan på ett mer relevant sätt, i miljöer där folk finns och där de känner sig hemma. Kanske kan en fortsättning av utbytet mellan Japan och Sverige vara att vi har en process och möten på temat ”Att förmedla evangelium på Jesu sätt till våra folk”?