Vikarbygården

Baptistmissionen/SBUF i Dalarna ombildas till ideell gårdsförening för Vikarbygården. Rapport från årsmöte. Alla församlingar inom Region Mitt inbjuds att vara med i föreningen.

Observera

Denna text publicerades första gången den 31 augusti, 2014. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Sommarsäsongen på Vikarbygården avslutades med välbesökt gudstjänst

och extra årsmöte för Baptistmissionen/SBUF i Dalarna, som enl. tidigare årsmötesbeslut ska ombildas till ideell gårdsförening för Vikarbygården.

I gudstjänsten predikade Claes-Göran Bergstrand, som var gårdsvärd den sista veckan, men även har starka släktband till gården. Tidigare ägare var hans farföräldrar, som under många år brukade det lilla hemmanet i Vikarbyn.

Drygt hälften av distriktets församlingar var representerade i årsmötet och deltog i beslut om nytt namn ”Vikarbygården ideell förening” och antagande av nya stadgar, förändringar som träder i kraft vid årsskiftet. Samtliga församlingar, som nu ingår i Equmeniakyrkan region Mitt, har inbjudits att bli medlemmar i gårdsföreningen. En fråga man har att ta ställning till under hösten.

Även denna sommar har många hittat vägen till Vikarbygården – camping, rum, gudstjänster, andra program och servering. För en del är det första gången, medan andra återkommer år efter år. Så även gårdsvärdarna som avlöser varandra vecka för vecka.

Många njuter av utsikten över Siljan och lugnet som finns på gården; en mötes- och viloplats lite vid sidan av stora vägen, men ändå så nära.

Vikarbygården årsmöte