Wiborn: Den världsvida kyrkan har det allra mesta gemensamt

Vår samtid. Ett av perspektiven i kyrkoledarbrevet Färdplan för vägen vidare är att vara en kyrka i sin tid. Det finns i området identitet. En stor del, det allra mesta, delar vi med den världsvida kyrkan. Mer om detta skriver biträdande kyrkoledare Karin Wiborn i veckans Perspektiv i tidningen Sändaren.