Wiborn: Ett fördjupat samtal mellan traditioner är trons väg fram

För några år sedan beslutade Sveriges kyrkoledare att fördjupa det ekumeniska samtalet om mission. 2014 tillsatte Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet en gemensam arbetsgrupp för missionsteologi med syfte att inleda ett samtal om mission som skulle spegla och ge rättvisa åt de olika kyrkotraditionernas syn på mission och missionsuppdraget. Hur vi samtalar med varandra är viktigt på alla nivåer. Om detta skriver vår biträdande kyrkoledare Karin Wiborn i veckan Perspektiv

Varje vecka skriver våra kyrkoledare Lasse Svensson, Karin Wiborn, Joakim Hagerius och Equmenias generalsekreterare Carin Dernulf om frågor som de tycker är viktiga just nu under rubriken Perspektiv i tidningen Sändaren.