Wiborn: Förre ärkebiskopen hade rätt: Tillsammans är hela grejen

Det finns ett spel, Pandemic, där deltagarna är medspelare och inte motspelare. Genom att tilldelas olika roller hjälps spelarna åt att bekämpa olika virus som sprider sig i världen. Den period vi lever i kyrkoåret nu påminner också om hur tillsammans är grejen. Efter en tid av bön om anden och väntan efter att Jesus lämnat de sina för himmelsfärden, så hände det plötsligt. Vid den första pingsten kunde människorna förstå varandra oaktat språk och alla kände igen sig i de ord som talades. De troendes antal ökade med inemot tretusen personer. Och kyrkan föds.

Läs biträdande kyrkoledare Karin Wiborns Perspektiv i veckans Sändaren om att tillsammans är grejen.