Wiborn: Vi måste reformera oss för att bli en kyrka i tiden

”Vi behöver vara redo att reformera, omformulera och förnya i medvetenhet om både våra långa rottrådar till kyrkans begynnelse och de kortare, det som gör oss till en särskild gren i kristenheten.”

Frikyrkoundersökningen, som presenterades förra veckan beskriver genom siffror frikyrkornas utveckling i Sverige under de senaste tjugo åren, bidrar till intressanta insikter. Om det skriver biträdande kyrkoledare Karin Wiborn i veckans perspektiv i tidningen Sändaren.

Varje vecka kommer våra kyrkoledare Lasse Svensson, Karin Wiborn, Joakim Hagerius och Equmenias generalsekreterare Carin Dernulf att skriva om frågor som de tycker är viktiga just nu under rubriken Perspektiv i tidningen Sändaren.