Folkbildningsstipendie till Elisabeth Lindgren

Publicerat 

Vi är mycket glada över vår Elisabeth Lindgren som i fredags fick ett folkbildningsstipendium av Stockholms stad. I motiveringen kan vi läsa att Elisabeth Lindgren lever och andas folkbildning genom sitt varma, pedagogiska och engagerade sätt att förmedla kunskap.”

Vi bad Elisabeth att skriva ner några tankar om stipendiet och hur hon ser på kompetensutvecklingsfrågorna i Equmeniakyrkan idag:

Ett Stockholm för alla

Varje ger delar Stockholms stad ut stipendier inom folkbildning och kultur. I fredags delades ett fyrtiotal olika stipendier ut till personer inom folkbildning och kultur under en högtidlig sammankomst i Prinsens galleri i Stockholms stadshus. Vid samma tillfälle fick sju stycken kulturutövare hederspriser. Genom sina arbeten har de synnerligen väl bidragit till utvecklande av Stockholms kulturliv. Det särskilda Nelson Mandela priset ges varje år till organisationer/personer som arbetat för ett mer öppet och integrerat Stockholm. I år fick Newcomers Stockholm priset för sina insatser och stöd för HBTQ-personer som flytt till Sverige.

Genom stipendierna lyfter Stockholms stad vikten av kultur och folkbildning. Man vet att det ger mening i livet, hjälper oss lyfta tillvarons frågor ur olika perspektiv så vi bättre förstår oss själva och varandra.

De nio folkbildningsstipendierna delas ut efter nominering av de olika studieförbunden.

Stipendiets betydelse

Personligen blev jag oerhört överraskad när jag fick veta att jag fått stipendiet. Glad och tacksam då jag vet att just folkbildning och kultur öppnar upp för lärande på ett unikt sätt.

I samma ögonblick vet jag att det finns så många människor som arbetar för att bildning ska ske varendaste dag. Därför ser jag stipendiet mer som ett uttryck – tillika uppmuntran – till alla som oförtröttligt arbetar i de små och stora sammanhangen för att sprida kulturens och bildningens frigörande kraft! Såväl i de offentliga samtalen som i de nära mötena.

Studieförbundet Bilda har gett mig förtroende och uppdrag under ett tjugotal år att leda studiecirklar och studieresor. För det är jag tacksam!

Samtidigt är stipendiet en uppmuntran för allt det arbete som görs i Equmeniakyrkan och studieförbundet Bilda.  Som kyrka och studieförbund delar vi en gedigen bildningshistoria. Vi har unika plattformar och redskap för att tala om livet och erbjuda gränsöverskridande möten när vi söker efter tro och mening i livet.

I den relativt nya bildningssynen Equmeniakyrkan antaget sammanfattas bildning i orden ”vi är genom att vi lär. Det handlar om ett livslångt lärande i en ständigt pågående process. Om och om igen behöver vi påminnas. Bildning växer alltid underifrån. Den tar sin utgångspunkt i människan. Jesus själv utgick från endast två ord för att beskriva vad det handlar om. ”Se människan”.  Det är även evangeliets utgångspunkt. Sedan får vi som relationell kyrka och mångfaldens studieförbund utgöra yta och fora för samtalen. Jag erinrar mig på så ofta jag kan över Jesu förhållningssätt i mötet med andra. ”Kom som du är”! Det är i den skärningspunkten vi får mötas!

I de mer personliga samtalen under själva utdelningen lyftes alldeles särskilt utmaningen hur vi än mer kan erbjuda mötesplatser så fler får göra bildningsresor som förvandlar livet och omgivningen.  Det är Stockholms stads stora vision. Och den delar vi med många andra. Att vi hängivet tar tag i de mångkulturella och mångreligiösa mötena som bjuds oss. Att vi vågar det gränsöverskridande. Det är ju i mötet med andra vi får syn på oss själva! Bildning och kultur berör därmed oss alla – på djupet.

Är fascinerad över alla arenor som finns där lärande erbjuds. För alla samtal som delas i vår kyrka och genom studieförbundet Bildas försorg. Det handlar om allt från lokala sammanhang i församlingar och föreningar till att vi kontinuerligt och medvetet erbjuder seminarier på vår kyrkokonferens, program som går på djupet under Almedalsveckan eller MR-dagar.  Att kurser och fördjupningsdagar erbjuds för medarbetare och ideella.

Eller som i höst. Då inbjuds till spännande utbildningstillfällen för ambassadörer rörande vikten av demokrati och öppenhet. Samlingar som har till syfte att konkret arbeta för en värld som rymmer alla. Här arbetar Equmeniakyrkan tillsammans med Diakonia, Svenska Alliansmissionen och Bilda i ett gemensamt projekt. Må vi bli en profetisk folkrörelse som bjuder till samtal och möten tillsammans över hela Sverige att vi är ett land – för alla!

När det gäller kompetensutvecklingsfrågorna i Equmeniakyrkan nu…

Som kyrka och som studieförbund hör vi ihop med ett större ”vi” i samhället. Därför önskar jag att vi på nytta finge påminna varandra om lärandet som en omistlig del i vår rörelse. Att vi är stolta för vad vi har och är. Att vi ödmjukt och tillitsfullt inser att vi ständigt är varandras lärare. Att vi nyfiket vågar lyssna in frågorna som ställs i sammanhang vi rör oss i. Att vi lyhört utgår från varandras livsberättelser. Såväl enskilda som församlingar/föreningar.

Jag hoppas dessutom att många tar vara på chansen att delta i det särskilda kompetensutvecklingsprogram som startar i oktober och samtidigt tar tillfället i akt och är med på någon av alla de kurser som bjuds runt om i regionerna för ideella. Och sist men inte minst. Jag önskar att Equmeniakyrkans bildningssyn blir vägledande i allt arbete som rör lärande och undervisning. Att orden blir praktik för ”vi är genom att vi lär”!

Motiveringen till stipendiet löd:

”Elisabeth Lindgren lever och andas folkbildning genom sitt varma, pedagogiska och engagerade sätt att förmedla kunskap. Hon ser vikten i att människor växer och utvecklas genom möten med andra och har en unik och inkluderande förmåga att skapa förutsättningar för spännande upptäckter i lärandet.”