Kallad till medmänniska

Rummet är välfyllt, ett stilla sorl sipprar ut i korridoren och möter mig där jag kommer i korridoren. Som vanligt är min identitet självklar – pastorsskjortan är alltid på!

Rummet är välfyllt, ett stilla sorl sipprar ut i korridoren och möter mig där jag kommer i korridoren. Som vanligt är min identitet självklar – pastorsskjortan är alltid på!

Jag möter Lisa, som ger mej en kort genomgång om händelsen, om vilka som kunde komma ifrån för att vara med, och vad som händer med personalen sedan. Poliserna, som befolkar rummet, ser märkbart påverkade ut, deras sorl avtar när jag småpratar med de närmaste. Deras trötthet är avläsbar, trots tiden på dagen, strax efter lunch – trötthet som drabbar den som fått anstränga sig över den normala gräns man har i sitt jobb! Trötthet som både handlar om ilska, sorg och rädsla för vad händelser av denna typ kan innehålla!

Jag är inringd för att som pastor med sekretess, som kunnig på området avlastningssamtal, som en av de ”utifrån” med stor kunskap om polisens arbetssätt, får hålla i detta avlastningssamtal, som Polismyndigheten ska erbjuda sina anställda då behovet uppstår! Jag skulle – utifrån min egen terminologi – kunna kalla det för själavård, vård av den själ som just nu upplever allt det personen har varit med om som belastande för själen. Men det finns, så klart, stora skillnader i avlastningssamtal och själavård.

Men själavård är det, när en av de enskilda personerna jag just träffar, efter några dagar söker upp mej på min mobil – med chefens tillåtelse – för att boka ett samtal som handlar om det som händelsen har aktualiserat i den enskildes ”ryggsäck”. Då sker inte samtalet under sekretess, utan under absolut tystnadsplikt och med vittnesbefrielse (det vi kallar tystnadsrätt) i kyrkans lokaler! Jag blir ett redskap som Majornakyrkan –  med bidrag från Equmeniakyrkan – sänt ut för att bistå Polisen med stöd till anställda, som aldrig kan ersätta företagshälsovården, men som kompletterar den! Att vara Kyrkans representant i vardagen genom att möta människor i ”Mellanrummet”, kanske mellan kyrkan och arbetslivet, är ett sätt att dela vardagsliv, för mej att vara kallad till medmänniska!

Göran Bjerhem
pastor inom Polismyndigheten i Västra Götaland samt sjukhuspastor på Östra sjukhuset i Göteborg