Observera

Denna text publicerades första gången den 7 april, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Jag skrev förra veckan från Rehe i Tyskland, där representanter från många kyrkor var samlade till konferens om Joining Hands in Mission in Europe. Huvudtalare var Johannes Reimers, som undervisar vid den tyska Fria Evangeliska Kyrkans seminarium i Ewersbach. Han växte upp i Estland, då en del av Sovjetunionen, och han har arbetat en hel del med församlingsplantering. Under morgonsamlingarna belyste han vad det innebär att vara kyrka. På ett systematiskt sätt belysta han alla aspekterna: kyrkans väsen, kyrkans funktion och kyrkans ledarskap. Han betonade mycket att en församlingsplantering bara kan lyckas om församlingen kan och vill vara relevant för sitt sammanhang. Holistic mission, som våra vänner i Indien också brukar betona. Denna serie avslutades sista dagen av Curt Peterson från Evangelical Covenant Church i USA, som talade om kyrkans liv. Föredragen finns att lyssna på konferensens hemsida, där även presentationerna som hör till kommer att läggas ut snart (http://joininghandsformission.com)

Nu när konferensen är över kan man ana att denna samling kommer att betyda mycket för kyrkorna i hela Europa. Nya kontakter  har knutits, ny inspiration  och nya samarbeten kommer att födas ur detta. Allt detta inom IFFEC familjen, det sammanhang av kyrkor i Europa och världen som står oss närmast.

Vi talar ofta om Europa som ett mörkt kontinent där kristendomen minskar. Visst är det så, men under förra veckan fick vi även höra och se mycket som inger hopp. Inte minst i Tyskland själv, där man har en rad nya församlingar som har grundats de senaste åren. Man planerade för ett decennium 100 nya församlingar på 10 år. Nu har halva tiden gått och man är också ungefär halvvägs i målsättningen! Må det vara en inspiration för oss!

Gerard Willemsen
Regionsekreterare för Europa och Asien