Agenda 2030

För att ange en riktning för arbetet med hållbar utveckling har FN antagit globala utvecklingsmål. De kallas för Agenda2030 och består av 17 olika mål som var och ett har massa delmål. Kyrkan har trovärdighet och trofasthet som andra aktörer inte har. Vi finns också på platser som andra aktörer inte når. Därför har Equmeniakyrkan just nu ett projekt för att lyfta Agenda2030 i Equmeniakyrkan och för att göra vårt för att vi ska uppnå Agenda2030. Det gör vi inom de här områdena:

För att ange en riktning för arbetet med hållbar utveckling har FN antagit globala utvecklingsmål. De kallas för Agenda2030 och består av 17 olika mål som var och ett har massa delmål. Alla FN:s medlemsstater har enats om att de här målen ger en bra riktning för utvecklingen i världen och lovat att försöka uppfylla dem. Målen handlar om allt ifrån sanitet till internationellt samarbete och att stoppa klimatförändringarna. För att världen ska uppfylla de här målen måste stater, civilsamhälle och företag hjälpas åt och göra sitt. Equmeniakyrkan är en av de aktörerna och vi tror att det är särskilt viktigt att vi som kyrka finns med. Dels för vår egen skull, att vi får se vår roll i att göra världen bättre men även för de andra aktörerna. Kyrkan har trovärdighet och trofasthet som andra aktörer inte har. Vi finns också på platser som andra aktörer inte når. Därför har Equmeniakyrkan just nu ett projekt för att lyfta Agenda2030 i Equmeniakyrkan och för att göra vårt för att vi ska uppnå Agenda2030. Det gör vi inom de här områdena:

Fredliga och inkluderande samhällen (mål 16)

Vi tror att freds byggs inifrån. Vi tror också att församlingen kan vara en föregångare för att skapa fred i samhället. Församlingen kommer inte heller att vara fri från konflikter, och ska kanske inte vara det heller. Nyckeln är hur vi hanterar konflikterna. För att vi ska få fler verktyg i att hantera konflikter samarbetar vi med Kristna Fredsrörelsen. De är experter på konflikthantering mellan människor och kan kostnadsfritt utbilda din församling, styrelse, ledargrupp eller andra i hur ni gör för att konflikter inte blir destruktiva utan konstruktiva. Är det intressant kan ni kontakta projektledare Henric Götefelt på henric.gotefelt@equmeniakyrkan.se så hjälper han er vidare i processen.

Jämlikhet (mål 5)

För två år sedan spreds berättelser om sexuella övergrepp under hashtaggen #MeToo. Det frikyrkliga uppropet #SanningenSkaGöraErFria samlade berättelser från frikyrkliga miljöer. Därför har Equmeniakyrkan uppdaterat handlingsplaner och policys för att vara redo om någonting skulle ske. Nu tar vi nästa steg, för att se till att det aldrig sker. Det gör vi tillsammans med Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd med utbildningen ”Trygg kultur”. Det är en två timmars workshop för styrelser, ledare, anställda, församlingsmedlemmar och ungdomar. På den tiden går vi igenom sju risker som finns i kyrkan idag och vad vi kan göra åt dem. Vi får konkreta verktyg för att minimera risken att fler ska utsättas i Equmeniakyrkan och Equmenia. Läs mer på http://www.svekumeniskakvinnor.se/workshop-trygg-kultur/ och mejla projektledare Henric Götefelt på henric.gotefelt@equmeniakyrkan.se om du vill veta mer eller boka in en workshop.

Stoppa klimatförändringarna (mål 13)

Vi vet att klimatförändringarna är här. Vi vet att de kommer att bli större och större och få allvarligare konsekvenser. Vi vet att kyrkan har en viktig roll att spela för att skapa en hållbar värld. Därför har Equmeniakyrkan startat Grön kyrka. Det är ett nätverk för församlingar som vill ta sitt arbete med hållbarhet ett steg längre, som vill göra mer för miljö och klimat. Grön kyrka är också en plattform för de svåra samtalen som arbetet för en hållbar värld innebär. Hur mycket måste vi ändra på oss? Vad ska vi äta egentligen? Hur ser vi på naturen? Vad är kyrkans budskap i den här tiden? Det är också en plats där vi får möta varandra. Där vi får inspirera och utmana varandra. Läs mer på http://www.gronkyrka.se och intresseanmäl din församling idag.

 

Här är en sammanställning på olika projekt vi gör kring Agenda 2030 inom kyrkan.