Ann-Sofie Lasell – föreslagen ordförande

Observera

Denna text publicerades första gången den 4 maj, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Val av ordförande i X-kyrkans kyrkostyrelse

X-kyrkans valberedning har vid sitt sammanträde 2011 05 02 beslutat föreslå Bildarmötet den 4 juni att till ordförande för X-kyrkans första kyrkostyrelse välja Ann-Sofie Lasell, Gävle. Ann-Sofie är socionom, men är nu verksam som organisationskonsult.

För närvarande är Ann-Sofie ekumenisk följeslagare i Hebron.

.
Linköping den 2 maj 2011

Lena Björneld                     Sören Carlsvärd                  Bengt Ekelund                    Lennart Gustafson              Ingemar Nordieng              Bernt Åkerblad