Anna Kettner blir projektledare för en ny kvinnorörelse

Observera

Denna text publicerades första gången den 23 december, 2010. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Med utgångspunkt från ett kontor i Rinkeby kommer Anna Kettner att resa runt i landet för att förbereda och entusiasmera kvinnor i hela landet inför uppstarten av en ny kristet kvinnorörelse parallellt med arbetet för den nya gemensamma kyrkan. Önskan är att särskilt ta till vara unga kvinnors engagemang. Anna börjar redan i januari och projekttiden är åtta månader till att börja med.

– Om Jesus är i centrum kan människor komma med sina frågor, sin längtan och sin tro, säger Anna. Det handlar om att gemensamt söka vad det är att vara kristen och kvinna här och nu.

Arbetet kommer att ha sin bas i traditionellt folkrörelsearbete med möten i vardagen där människor kan tala om och uttrycka sin tro. Samtidigt är närvaron på internet viktig. Att arbeta med musik, bön, drama, poesi och gudstjänst är ett sätt att erbjuda  både öppenhet och fördjupning.

– Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men om man ser globalt på det är världens kvinnor en djupt undertryckt grupp. Webben skapar fantastiska möjligheter för kommunikation med människor på andra sidan jorden, så man slipper tala om och istället med varandra, oavsett små eller stora avstånd, menar Anna.

Idag finns SBKF (Svenska Baptisternas kvinnoförbund) och MKK (Metodistkyrkans kvinnoförbund) samt Missionskyrkan genderkommitté, och det är där som utgångspunkten i arbetet med den nya kvinnoorganisationen ligger i form av en arbetsgrupp. Processen ägs av samfunden och arbetsgruppen.

– Jag tror mycket på människors förmåga till eftertänksamhet tillsammans med aktivism, om man ger dem förutsättningar till det.

Fakta:
Bor i Rinkeby
49 år
Har varit heltidspolitiker i landstinget i 12 år och innan det pastor i Tensta, med ansvar för utåtriktat arbete.
Var under tiden som politiker även förbundsordförande för Broderskapsrörelsen.