Att vara församling i pandemitid..

Att vara församling i pandemitid är en utmaning på många sätt. I Kyrkan vid Brommaplan har man testat att fira gudstjänst i smågrupper. Man kan delta i en grupp digitalt eller fysiskt och grupperna är med max 8 personer. De fysiska grupperna kommer till kyrkan olika tider under söndagen.

Varje grupp har olika ledare och det används en färdig gudstjänstagenda med böner, bibeltexter och en kort reflektion. Detta sätt att fira gudstjänst skapar större delaktighet än en vanlig gudstjänst då deltagarna delar egna tankar kring bibeltexterna och reflektionen. När gudstjänsten börjar kollar också gudstjänstedaren runt om någon deltagare kan tänka sig läsa eller be en av bönerna osv. Förhoppningen är att det ska vara enkelt att både leda och delta. På så sätt blir det ett tillfälle att prova på att leda gudstjänst i ett litet sammanhang och formen hjälper gudstjänstfirarna att prata tro och dela livet tillsammans.

Elin Harrysson pastor i Kyrkan vid Brommaplan berättar att responsen varit positiv

”Det har känts väldigt bra och givande att mötas i små grupper. Vi kommer nära varandra fastän vi har distans och bönen och vänskapen blir personlig och omsorgsfull. Det som förvånat mig är hur väl konceptet funkat digitalt. I söndags ledde jag en digital smågruppsgudstjänst och jag tror vi alla upplevde att bibelordet om att där två eller tre är samlade i Jesu namn så är han mitt ibland oss, det gäller även när vi ses via Zoom!”