Beslutssammanfattning

Under perioden 18-27 september har Equmeniakyrkans kyrkokonferens – ett av Sveriges största ombudsmöten – pågått. Över 700 ombud från församlingar i Equmeniakyrkan runt om vårt land har mötts till en digital kyrkokonferens, som genomfördes i plattformen VoteIT. Konferensen har bland annat valt kyrkoledare och två nya biträdande kyrkoledare, samt behandlat en mängd motioner och frågor.

Nu finns en beslutssammanfattning tillgänglig. Den är inte justerad. Det mer fullständiga protokollet kommer upp här senare.