Bethany Beach

Observera

Denna text publicerades första gången den 12 augusti, 2010. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Vid Lake Michigans östra strand, ungefär mitt emot Chicago, finns Bethany Beach, en kommunitet, ett litet minisamhälle med ca 200 hus. De allra flesta är sommarboende, endast ett fåtal lever här året runt. Gudstjänst i Tabernaklet, gemenskapens kyrka, välkomnar ca 500 personer varje söndag under sommarhalvåret. Den näst största samlingsplatsen är stranden. På tredje plats församlingshemmet, som bland andra aktiviteter bjuder på ett glasscafé. Min första känsla var att den här platsen liknar Vallersvik, och nog finns det något av samma anda här som där.
I söndags hade jag förtroendet att predika i Tabernaklet, vilket jag har sett fram emot med skräckblandad förtjusning. Predikat på engelska har jag gjort förr, men aldrig i ett engelsk-språkigt land, och jag är pinsamt medveten om stora brister i mitt engelska uttal. Nåja, jag bad om ett slags pingstens under, att vi skulle förstå varandra, och att jag skulle få vara tillräckligt mycket redskap i uppdraget att finna rätt tilltal, ett meningsfullt budskap, in i den amerikanska kontexten.
Nu kan man ju fråga sig varför de ville höra mig predika? Det finns en förklaring till detta; Den övervägande delen av befolkningen i detta lilla samhälle är svenskättlingar, och därmed intresserade av allt svenskt. Var och vartannat hus har en dalahäst, en skylt där det står välkommen, och här och var finner man en svensk flagga bland alla amerikanska. På stranden är livvaktstornet och sjukvårdshuset målat skarpt i blått och gult.

Dessutom är många, men inte alla, baptister. Hursomhelst tog de tillfället i akt och bjöd in mig på vägen hem från BWAs kongress i Honolulu. Jag och min familj har varit hembjudna till flera familjer, och ett antal reflektioner pockar på. Här möter jag ättlingar till dem som lämnat Sverige på grund av fattigdom, brist på religionsfrihet och drömmar om ett bättre land. Hur är det med de människor vi tar emot i Sverige idag? Det är inte mer än 100-200 år sedan vi var ett utvandrarsamhälle, och uppenbarligen blev vi väl mottagna när vi vandrade in. Hur fungerar vi som mottagare? Det finns en uppenbar längtan att berätta om sina svenska rötter och hur man förvaltar svenska traditioner. Ibland hör vi hur de själva säger att ”vi är mer svenska än svenskarna själva”. Så viktiga rötterna är när man lever i ett större sammanhang! Bilden av Sverige är att vi har enormt stora problem, inte minst i det kyrkliga livet. Och det har vi väl, men om de är större än t ex i USA, det vill jag låta vara osagt. Hursomhelst lever bilden av Svenska kyrkan som en dålig förvaltare av evangelium, kanske som en historisk följd av utvandringstiden, och jag har i flera samtal tackat för böner för kyrkan i Sverige, de tar vi tacksamt emot, men att vi också ser hur Gud gör stora ting i vårt samhälle genom våra ofullkomliga kyrkor och samfund. Starkast är nog känslan av gemenskap, och hur kul det är att en predikan – t om på engelska! – kan få återverkningar hela veckan. Nu och då är det någon som, vid middagsbord, på stranden, eller när vi möts på vägen, tar upp en tråd av söndagens predikan, tackar, kommer med ett boktips, en egen fundering, eller helt vänligt säger att min engelska var begriplig. Så skulle jag önska det lite mer. Predikan som en start på ett veckligt samtal i mitt samhälle. Jag tror att vi alltför ofta glömmer bort diskussionen, dialogen och funderingarna som i sin tur kan föda en djupare förståelse, längtan och kärlek till Jesus Kristus och evangeliet. Hursomhelst så har vi systrar och bröder här i Bethany Beach som vi genom historien är sammanlänkade med. Och jag har hälsat från Svenska Baptistsamfundet, bara så ni vet…

Per Westblom, ur Baptistbloggen