Bibelstudium för fastan – Gud är grön

Kopplat till Klimatfastan bidrar flera av våra pastorer, diakoner och teologer med betraktelser, andakter med mera. De fungerar bra som andakter för dig själv eller i en grupp.

Här hittar du ett bibelstudie av Jenny Dobers, regional kyrkoledare i Region Stockholm, där hon skriver om ansvar och kristet hopp i klimatorons tid.

http://klimatfasta.nu/wp-content/uploads/2019/02/Bibelstudie-Gud-ar-gron-klimatfastan.pdf