Bibelstudium för fastan – Gud är grön

Observera

Denna text publicerades första gången den 7 mars, 2019. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Kopplat till Klimatfastan bidrar flera av våra pastorer, diakoner och teologer med betraktelser, andakter med mera. De fungerar bra som andakter för dig själv eller i en grupp.

Här hittar du ett bibelstudie av Jenny Dobers, regional kyrkoledare i Region Stockholm, där hon skriver om ansvar och kristet hopp i klimatorons tid.

http://klimatfasta.nu/wp-content/uploads/2019/02/Bibelstudie-Gud-ar-gron-klimatfastan.pdf