Bön för Apg29

Apg29 - logotyp mot bakgrund med personer som tittar på solnedgången

Enligt vår förbönskalender ber vi särskilt för Apg29 vecka 22.

Vi ber för alla ungdomar som under våren har gått Apg29, både Pionjärkursen i Sverige och den internationella kursen som var i Chile och Argentina. Fortsätt att rusta dem och använd dem på sina hemmaorter. Fortsätt att välsigna de praktikplatser som Apg29 har varit på.

En av deltagarna som var med i vårens internationella skola i Chile och Argentina berättar efter hemkomst till Sverige:
”Jag visste inte riktigt först varför jag sökt till Apg29. Jag antar att det var tanken på att lära mig mer om Gud och bibeln samt längtan efter ett äventyr som lockade. Och någonstans även ett hopp om att den här gången kanske jag faktiskt får höra Gud tala till mig. För så har jag känt så länge jag kan minnas att Gud talar till alla andra – men inte till mig. Att det bara är tyst till svar när jag ber.

Gud har under den här tiden förändrat mitt sätt att tänka och i takt med att mitt inre har förändrats har även en vacker gudsrelation växt fram som jag aldrig trodde att jag skulle kunna få. Gud har jobbat mest i mig genom undervisningen och i mötet med andra människor. Jag har även insett att Gud talar till mig på ett unikt sätt och det är inte alltid jag förstår honom från första början.”

Vårens Pionjärkurs i Sverige hade rekordhöga 17 deltagare som var uppdelade i sex team främst i församlingar med pionjärt fokus.

En nyhet är att ett av teamen har varit ett reseteam, som tidigare i våras berättade:
”De senaste veckorna har vi rest runt till olika församlingar och haft tonår, konfa, gudstjänster, missionssamlingar m.m. Ibland får vi hänga med ungdomar och spela volleyboll och ibland får vi stå på scen och predika, leda lovsång, framföra draman eller vittna. Extra kul är det när vi får haka på Equmeniakyrkans missionsinspiratör Karin Åkesson i hennes uppdrag. Nu i helgen fick vi och Karin prata om förföljelse av kristna på en tonårssamling. Under andakten bestämde sig tre tjejer för att ta emot Jesus som sin Herre och Frälsare.”

Till hösten skulle det vara skolor i Ecuador och i Finland. De blir inte av pga situationen med Covid-19. Istället erbjuds Bibel Internationell, en terminskurs på Södra Vätterbygdens folkhögskola (SVF) med mission, lärjungaskap och internationell omvärldskunskap som profilämnen. Efter terminen kan du pröva vingarna internationellt med en termin på Apg29 eller Glokal men också fortsätta på något av de andra spåren på Bibellinjen på SVF.

Ulrika Morazan,
en av två representanter för Equmeniakyrkan i den svenska styrgruppen för Apg29